Sue jones davies

Sue jones davies

SY23 3HJ

360 BroAber360

Teyrnged i Mona Morris MBE

Roedd Mona Morris yn gynghorydd tref am lawer o flynyddoedd. Roedd bob amser yn hyrwyddo Aberystwyth a'r iaith Gymraeg