calendr360

Heddiw 18 Mai 2024

Gŵyl Cymru-Llydaw

Hyd at 18 Mai 2024 (am ddim)
13/05 19:30 Bank Vaults Aberystwyth Noson Ffilm ‘An alc’hwez aour’ Mikael Baudu+ trafodaeth ymgyrchu iaith Llydaweg dan arweiniaeth Gwenole Cornec.

Rhedeg dros y Redadeg

10:00 (am ddim)
10:00 Rhedeg mewn undeb â Ar Redadeg Cwrdd ger Clwb Pêl Droed Aberystwyth a rhedeg i’r Bandstand ar hyd y prom. Croeso i bawb a bob oed a gallu rhedeg!

Diwrnod agored Neuadd Goffa

10:00–14:00 (Am ddim)
Cyfle i ddweud beth rydych chi eisiau weld yn Neuadd Goffa Penparcau.

Fest-Noz

19:00 (am ddim)
19:00 Gig Theatr Arad Goch, Aberystwyth Noson o gerddoriaeth bywiog Llydaweg a chyfle i ddawnsio fest-noz gyda band gwadd o Lydaw gan gynnwys cerddorion lleol.

Dydd Mawrth 21 Mai 2024

Cartref Tregerddan – cyfarfod cyhoeddus

07:30
Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Cartref Tregerddan, Bow Street. Croeso cynnes i bawb.

Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2024

Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion

09:00–17:00 (£10 am docyn o flaen llaw (£5 i blant 11-18, plant dan 11 am ddim))
Mae Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion yn un o sioeau undydd mwyaf canolbarth Cymru. Caiff ei chynnal yn flynyddol ar ail ddydd Sadwrn mis Mehefin.

Wales: 100 Records

11:00 (Am ddim)
Ymunwch â’r darlledwyr Huw Stephens a Georgia Ruth ar gyfer digwyddiad arbennig ar lyfr newydd Huw, Wales: 100 Records, sy’n dadansoddi gyrfaoedd artistiaid recordio pennaf Cymru – o Tom Jones i …

Sesiwn lofnodi | Huw Stephens gyda ‘Wales: 100 Records’

14:30
Bydd Huw Stephens yn llofnodi copiau o’i gyfrol newydd, Wales: 100 Records, yn Siop Inc ar brynhawn dydd Sadwrn, 8 Mehefin.

Dydd Iau 13 Mehefin 2024

Comedi yn Y Cŵps

19:30 (£5 ymlaen llaw / £8 ar y drws)
Comedi yn y Cŵps Noson o hwyl a chwerthin gyda Mel Owen, Eleri Morgan, Carwyn Blayney ac Aled Richards. 

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2024

Diwrnod o Hwyl Padarn

13:00–21:00 (Am ddim)
Gêm bêl-droed arbennig Cwpan Milko rhwng tîm presennol Padarn United ac arwyr y gorffennol. Adloniant, diod, peintio wynebau a llawer mwy……