calendr360

Heddiw 27 Ionawr 2023

Cleif Harpwood gyda Geraint Cynan

20:00–22:00 (£10)
Noson a drefnir gan Sesiwn Nos Wener Talybont

Yfory 28 Ionawr 2023

Padraig Jack & Gorllewinwynt

19:00–22:00 (£7.00)
Niwloedd amser, niwloedd y môr Fe ddaw dwy stori Geltaidd ynghyd mewn cymysgedd meddwol o ieithoedd, cerddoriaeth werin a chyfoes, celf fyw – a syndodau dramatig.

Dydd Iau 2 Chwefror 2023

Canu Cymru-Llydaw ar ŵyl Santes Brîd: Gwerz Berc’hed a Merch y Gof

17:00–18:00 (Am ddim)
Digwyddiad hybrid gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Brigitte Cloarec, Nigel Ruddocka Mary-Ann Constantine Canu Cymru-Llydaw ar ŵyl …

Dydd Sadwrn 4 Chwefror 2023

Gofal ein Gwinllan

10:00–11:30
Cyfres yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i Diwylliant, Hanes a Llenyddiaeth Cymru.  Sesiwn nesaf – 4 Chwefror, 10.00 -11.30 am  Pynciau dan Sylw: Ieuan Glan Geirionydd – Parch.

Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2023

Pa le sydd i fwyd mewn diwylliant a llên Gymraeg?

14:00
Mae bwydydd Cymru yn faes eang a anwybyddwyd gennym i raddau helaeth. A yw hyn yn deillio o fan dwfn yn ein llên? Oes modd son yn ystyrlon am ‘ddiwylliant bwyd’ Cymraeg?

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Cymdeithas y Penrhyn 22-23

19:30
Emyr Lewis, E2+B+C: rhai atgofion teuluol a sylwadau personol am T H Parry-Williams

Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Noson yng nghwmni Ian Gwyn Hiughes

19:30–21:00
Sgwrs gan Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru – trefnir gan Gymdeithas Lenyddol y Garn

Dydd Mercher 22 Chwefror 2023

Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs

13:00
‘Bywyd a marwolaethau Edmund Bernard Reece’ – Crwner Caerdydd & O Gymru Wyllt i Wlad y BasgYmunwch â ni yn y drydedd mewn cyfres o gyflwyniadau Dau Wrthrych, Dwy Sgwrs, pan …

Dydd Sadwrn 4 Mawrth 2023

Pared Gwyl Ddewi

13:00–14:30 (Am ddim)
Y gŵr busnes, artist a ‘thad Mr Urdd’, Wynne Melville Jones (Wyn Mel), fydd Tywysydd Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a gynhelir am 1.00pm ddydd Sadwrn, 4 Mawrth 2023.