Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Digwyddiadau

Sul, 16 Chwefror

Arddangosfa arbennig i nodi 75 mlwyddiant rhyddhau Auschwitz, gan ddilyn ôl troed Leib Nessbaum, un o blith 6 miliwn o ddioddefwyr yr Holocost, yng nghwmni ei wyres, sy’n byw yng Ngheredigion.

Mercher, 19 Chwefror

Gwener, 21 Chwefror

Sadwrn, 22 Chwefror

Sul, 23 Chwefror

Aberaid

16:00–18:00
Sgwrs a phaned gyda bwyd Arabaidd Codi arian i Aberaid ac Idlib

Mercher, 26 Chwefror

Iau, 27 Chwefror

Gwener, 28 Chwefror

Sadwrn, 29 Chwefror

Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth

13:00–15:00 (Am Ddim)
Dyma lwybr Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth – 1.00pm dydd Sadwrn 29 Cloc y Dre => Stryd Fawr => Sgwâr Owain Glyndŵr => Ffordd y Môr (troi i’r chwith ger Banc Barclays) => …

Hwyl Ddewi 2020

18:30–22:00 (£10.00)
Neuadd Goffa Tal-y-bont HWYL DDEWI 2020 Nos Sadwrn 29 Chwefror Cawl a Chân yng nghwmni BOIS Y GILFACH Gweinir Cawl am 6.30 Adloniant 7.30 Tocynnau: £10 i oedolion £4 i blant ysgol Rhennir yr Elw â …

Gwener, 6 Mawrth

Sul, 8 Mawrth

Cymanfa Ganu Gyda Lisa Jones (arweinyddes) Daniel Smith (organydd gwadd) Vernon Maher (unawdydd) Ella Jones (unawdydd) Aelodau C.Ff.I. Llanddeiniol Côr Cymysg C.Ff.I.

Sadwrn, 14 Mawrth

Gwener, 20 Mawrth

Iau, 26 Mawrth

Gwener, 24 Ebrill

Sadwrn, 4 Gorffennaf

Sadwrn, 5 Medi