calendr360

Gwener 30 Medi

Darlith Waldo 2022

17:30 (Am ddim)
Mae Cymdeithas Waldo, Sefydliad Josef Herman ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Darlith Waldo 2022, gyda’r darlithydd Mererid Hopwood.

Noson i ddathlu bywyd Emyr Humphreys

19:00
Noson yng nghwmni cyfeillion, cydweithwyr a theulu Emyr Humphreys i gofnodi fod Llyfrgell Genedlaethol Cymru erbyn hyn yng ngofal ei holl bapurau. Ymunwch â M.

Sadwrn 15 Hydref

Gig Mawr Aber 150!

18:00–01:00 (£17.50 - £25)
Gig mawreddog fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed eleni!Wrth ddathlu pen-blwydd y Brifysgol, byddwn hefyd yn dathlu’r gerddoriaeth sydd wedi dod o’r …

Cyngerdd Corau Meibion De Cymru ac Aberystwyth, ac artistiaid eraill.

19:30 (£12.50 yr un)
Cyngerdd ar y cyd yn Eglwys Llanbadarn Fawr, ger Aberystwyth – Cor Meibion De Cymru a Chor Meibion Aberystwyth.  Artistiaid eraill : Bois y Fro a Cor Ysgol Penglais Tocynnau ar gael wrth Haka …

Iau 17 Tachwedd

Gig Ynys + Bitw

19:30 (£10)
Mae Gigs Cantre’r Gwaelod yn ôl ac mae gyda ni wledd i’ch clustiau unwaith yn rhagor wrth i ni ddathlu rhyddhau albwm gyntaf YNYS a’u pop seicedelig, cyfoethog – cefnogaeth …

Mercher 7 Rhagfyr

Paned a Phapur

12:00 (Am ddim)
Dewch draw i Amgueddfa Wlan Cymru ar ddydd Mercher (bob pythefnos) am baned a phapur.    Cyfle i sgwrsio dros ddished mewn awyrglych hamddenol.    Yn addas i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.    Mewn …