calendr360

Heddiw 10 Rhagfyr 2023

Cyngerdd Nadolig Côr ABC

19:30 (Am ddim. Casgliad tuag at elusen Meddwl.org)
Cyngerdd Nadolig Côr ABC, Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn ger Aberystwyth, Nos Sul, 10 Rhagfyr, 7.30. Croeso cynnes iawn i bawb.

Dydd Iau 18 Ionawr 2024

Merched Peryglus

19:00–21:00 (Am ddim)
Gwenan Creunant yn holi Jane Aaron, Tasmin Davies, Sian Howys a Bethan Ruth. Digwyddiad Cymdeithas yr Iaith yn gysylltiedig gyda llyfr “Merched Peryglus” a gyhoeddwyd gan Gwasg Honno.