calendr360

Heddiw 21 Hydref

Cyfarfod y Crynwyr Cymraeg

19:30
Cyfarfod arlein ddwywaith y mis i’r sawl sy’n dymuno crynwra yn gymraeg: hanner awr o ddistawrwydd disgwylgar i gychwyn; sgwrs a thrafod wedyn (dewch yn gynnar os am glonc cyn distewi) Ymwelwch â’n …

Mercher 27 Hydref

Cwiltiau Cymreig: Sgwrs Gyda Jen Jones

Trafodaeth ar-lein rhwng Andrea De’Rome, curadur yr arddangosfa ‘Edeifion Dynol’ sydd i’w gweld yn yr Amgueddfa ar hyn o bryd, a’r casglwr cwiltiau adnabyddus Jen Jones.

Iau 28 Hydref

Eisteddfod CFFI Ceredigion

Mwy o fanylion oddi wrth Swyddfa CFFI Ceredigion