BroAber360

Gohirio noson tân gwyllt Bow Street

gan Anwen Pierce

Yn sgil yr amgylchiadau presennol, penderfynwyd peidio cynnal y digwyddiad arferol eleni 

Darllen rhagor

Sôn am gyflwyno bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd disgwyl i’r ganolfan newydd a’r bysiau trydan fod yn weithredol erbyn diwedd 2022

Darllen rhagor

Gwobrwyo Menna Lloyd Williams â Gwobr Mary Vaughan Jones

Mae'r wobr yn cael ei rhoi gan y Cyngor Llyfrau bob tair blynedd i berson sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru

Darllen rhagor

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T.H. Parry-Williams yn Athro ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd y Brifysgol yn cynnal cynhadledd ar-lein ddydd Sadwrn (Hydref 23) yn dathlu cyfraniad y bardd at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg

Darllen rhagor

Codi arian at elusen Rhyddid Rhag Artaith

gan Sue jones davies

Mae pob cam bach yn helpu'r rhai sydd wedi dioddef

Darllen rhagor

clawr_Hydref

Rhifyn Hydref Y DDOLEN

gan Y Ddolen (papur bro)

Ydych chi wedi cael gafael ar eich copi chi?

Darllen rhagor

Hanesydd yn rhannu gwybodaeth newydd am ymgyrch Edward I, concwerwr y Cymry

"Rhywbeth dw i wedi ei sylwi arno, ydy nifer y Cymry oedd ar ochr Edward, ac mae hynny'n nodweddiadol"

Darllen rhagor

  1

Cerdd gan Eric Ngalle

Mis Hanes Pobl Dduon 2021

gan Canolfan y Celfyddydau

Cerdd arbennig gan Eric Ngalle, ‘Still, She Calls’ 

Darllen rhagor

Menywod yw mwyafrif myfyrwyr amaeth Prifysgol Aberystwyth – am y tro cyntaf erioed

Daw’r newyddion a hithau yn Ddiwrnod Rhyngwladol Merched Gwledig y Cenhedloedd Unedig heddiw

Darllen rhagor

Sioe yr Hydref o flaen Cletwr

Hiroes i’r Cachgi-bwms!

gan Martin Davis

Ar gynffon llwyddiant gerddi Cletwr wrth sicrhau statws Caru Gwenyn ynghynt yn yr haf, mae’r criw diwyd sy’n ymgyrchu dros fuddiannau’r peillwyr ar dir y caffi a siop gymunedol yn Nhre’r-ddôl wedi symud i’r lefel nesa fel petai gan ennill cystadleuaeth wedi’i threfnu ar draws gwledydd Prydain gan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn ym mis Medi eleni ar gyfer gerddi cymunedol.

Darllen rhagor