BroAber360

Gwledd o gerddoriaeth!

gan Anwen Pierce

Cyngerdd arbennig - Aberystwyth, 28 Ionawr

Darllen rhagor

Awdur o Goginan ar restr hir gwobr Brydeinig

gan Mererid

Rhestr hir Gwobr Branford Boase 2023 yn cael ei chyhoeddi

Darllen rhagor

Adnoddau dementia newydd i Brifysgol Aber

gan Mererid

Cwmni RemPods yn darparu offer hyfforddi sut i ofalu am gleifion gyda dementia

Darllen rhagor

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

gan Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Darllen rhagor

Datblygwyr fferm wynt yn y canolbarth yn awyddus i gydweithio â’r gymuned leol

gan Cadi Dafydd

Bwriad Lluest y Gwynt ydy codi deuddeg o dyrbinau gwynt 180 metr ar Fynyddoedd Cambria

Darllen rhagor

Galw ar Gyngor Ceredigion i weinyddu drwy’r Gymraeg

Mewn cyfarfod agored, gosododd pobol Ceredigion her i'r Cyngor ymateb yn gadarnhaol i ganlyniadau'r Cyfrifiad

Darllen rhagor

  1

20230121_140151

Parêd Santes Dwynwen

gan Maldwyn Pryse

Digwyddiad newydd i'r dref a drefnwyd gan Gyngor Tref Aberystwyth

Darllen rhagor

Evan Jones, yn enedigol o Landysul, tra'n gweithio fel glöwr yn Nhonypandy yn1911

Cyfrifiad 1921

gan Phil Davies

Wrth chwilio hanes ei deulu yng Nghyfrifiad 1921 fe wnaeth Phil Davies ddarganfyddiad diddorol.

Darllen rhagor

Siop T.J. Davies yn ddyledus i’w staff wrth i’r busnes yn Aberystwyth baratoi i gau ei ddrysau

gan Lowri Larsen

Mae'r siop, sydd wedi bod yn y teulu erioed, wedi bod yn gwasanaethu'r dref ers 75 o flynyddoedd

Darllen rhagor

Colli Kevin Jenkins (Bones)

gan Richard Owen

Colled fawr i Glwb Pêl-Droed Penrhyn-coch

Darllen rhagor