BroAber360

Papur Pawb

Papur Pawbgan Papur Pawb

Papur Pawb Ionawr 2021

Darllen rhagor

Lon ar gau oherwydd llifogydd

Mae C1010 Penrhyn-coch o’r A487 i’r A4159 ar gau oherwydd llifogydd.

Bydd amodau gyrru yn parhau i fod yn heriol, felly mae’r Cyngor wedi annog preswylwyr i fonitro’r rhagolygon.

“Cynnydd mawr” yn rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Bron i hanner o weithwyr gofal iechyd wedi derbyn eu dos cyntaf

Darllen rhagor

Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn taflu goleuni ar darddiad a thaith y coronafeirws

Mae’n rhoi sail ychwanegol i’r syniad bod math cynharach o’r feirws wedi bod yn bresennol mewn ystlumod a phangolinod cyn iddo gyrraedd pobol

Darllen rhagor

Chwilio am gynghorwyr tref newydd

Mereridgan Mererid

Cyngor Tref Aberystwyth yn chwilio am gynghorwyr newydd

Darllen rhagor

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i “siom wirioneddol” y Setliad Cyllid Llywodraeth Leol

Bydd codi'r dreth gyngor a thoriadau’n “anochel”, medd Arweinydd y Cyngor, a bydd yn rhaid "edrych ar golli staff".

Darllen rhagor

Poster-2

‘Sdim byd i’w wneud yn Aberystwyth’

Enfys Medigan Enfys Medi

Poster newydd sy'n troi'r sylwad yna ar ei ben.

Darllen rhagor