Pennaeth yr Ysgol Gymraeg

Trosglwyddo Awenau’r Ysgol Gymraeg

Huw Llywelyn Evans

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mr Williams a Mr James ar ddechrau cyfnod newydd.

Caffi Cegin Cynnes ar y brig

Ysgol Penweddig

Sgiliau busnes ardderddog yn Ysgol Penweddig
Maer

Cydnabod cyfraniad arbennig

Cyngor Tref Aberystwyth

Dau wedi rhoi cyfraniad oes i Aberystwyth
Geraint Hughes

Ffarwelio gyda Geraint

Mererid

Cynghorydd yn diolch i’r Cyngor am eu gwaith caled

Cefn y Rhwyd 22.05.23

Steff Rees (Cered)

Dilwyn Roberts, Golygydd newydd rhaglen CPD Aberytwyth yn sedd y gwestai gwadd.

Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth am ymddeol eleni

Bydd yr Athro Elizabeth Treasure yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn, ar ôl chwe blynedd yn y swydd

“Bach o syrpreis cael fy urddo i’r Orsedd”

Lowri Larsen

Sgwrs gyda rhai o’r unigolion fydd yn cael eu derbyn i’r Orsedd eleni, gan gynnwys y cyflwynydd Geraint Lloyd
Kerry-ac-Elin

Dathlu’r Maer yn y Llyfrgell

Mererid

Cyngor Tref Aberystwyth yn dewis eu Maer a’u Dirprwy Faer
Richard-Owen

Arwyr Gogledd Ceredigion yn cael eu hurddo

Mererid

Pedwar o’r fro yn cael anrhydeddau’r Orsedd 2023

Ethol Maldwyn Lewis yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion am y flwyddyn

Lowri Larsen

“O ran blaenoriaethau, buddion pobol Ceredigion ac asedau’r tir yw’r blaenoriaethau,” meddai’r Cadeirydd newydd