Gohirio noson tân gwyllt Bow Street

Yn sgil yr amgylchiadau presennol, penderfynwyd peidio cynnal y digwyddiad arferol eleni 

Sôn am gyflwyno bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd disgwyl i’r ganolfan newydd a’r bysiau trydan fod yn weithredol erbyn diwedd 2022

Gwobrwyo Menna Lloyd Williams â Gwobr Mary Vaughan Jones

Mae'r wobr yn cael ei rhoi gan y Cyngor Llyfrau bob tair blynedd i berson sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T.H. Parry-Williams yn Athro ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd y Brifysgol yn cynnal cynhadledd ar-lein ddydd Sadwrn (Hydref 23) yn dathlu cyfraniad y bardd at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg

Codi arian at elusen Rhyddid Rhag Artaith

Mae pob cam bach yn helpu'r rhai sydd wedi dioddef
clawr_Hydref

Rhifyn Hydref Y DDOLEN

Ydych chi wedi cael gafael ar eich copi chi?

Hanesydd yn rhannu gwybodaeth newydd am ymgyrch Edward I, concwerwr y Cymry

"Rhywbeth dw i wedi ei sylwi arno, ydy nifer y Cymry oedd ar ochr Edward, ac mae hynny'n nodweddiadol"

Cerdd gan Eric Ngalle

Mis Hanes Pobl Dduon 2021

Cerdd arbennig gan Eric Ngalle, ‘Still, She Calls’ 

Menywod yw mwyafrif myfyrwyr amaeth Prifysgol Aberystwyth – am y tro cyntaf erioed

Daw’r newyddion a hithau yn Ddiwrnod Rhyngwladol Merched Gwledig y Cenhedloedd Unedig heddiw

Sioe yr Hydref o flaen Cletwr

Hiroes i’r Cachgi-bwms!

Ar gynffon llwyddiant gerddi Cletwr wrth sicrhau statws Caru Gwenyn ynghynt yn yr haf, mae’r criw diwyd sy’n ymgyrchu dros fuddiannau’r peillwyr ar dir y caffi a siop gymunedol yn Nhre’r-ddôl wedi symud i’r lefel nesa fel petai gan ennill cystadleuaeth wedi’i threfnu ar draws gwledydd Prydain gan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn ym mis Medi eleni ar gyfer gerddi cymunedol.