Medi James

Medi James

SY23 2LN

360 BroAber360

Boreau Coffi dros Zoom

Ym mis Ionawr eleni wrth ail ddechrau mynychu boreau coffi ‘dysgwyr’ mewn ambell gaffi yn ardal …

Hwyl a Haelioni wrth gefnogi’r Urdd a Llamau

Dydd Gwener bu cefnogwyr yr Urdd yn dangos ‘i hwyl a’i haelioni i’r elusen LLAMAU trwy wisgo mewn …

Gen i rhywbeth i’w ddweud

Bywyd wrth geisio osgoi'r corona firws

Torri Record wrth greu Bwa ar y Prom yn Aberystwyth

Torri Record ar y prom i Ddathlu Gwyl Dewi

Steve Eaves yn diddanu yn Nhal-y-bont

Fideo o'r rocar Steve Eaves - y diweddara' i chwarae yn Sesiwn Nos Wener Tal-y-Bont