BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Penglais yn hunanynysu

Achos o Covid-19 wedi'i gadarnhau yn yr ysgol uwchradd yn Aberystwyth

IMG_20181009_135120

Taith Gerdded yr wythnos: O Aberystwyth i Lanrhystud

Iwan Bryn James sydd yn mynd a ni ar daith gerdded ar hyd llwybr yr arfordir Bae Ceredigion

Wythnos Roboteg Aberystwyth 2021

Beth am gymryd rhan yn Wythnos y Robotiaid? Pecyn i'r teulu, cwis, darlithoedd a sesiynau ar gael

Cronfa o £3,000 ac yn parhau i gynyddu

Cronfa i godi arian i'r teulu ddioddefodd dân yn Clarach ar y penwythnos yn parhau i gynyddu

Te Prynhawn Gwesty Cymru i gangen Aberystwyth

Cangen Aberystwyth o Ferched y Wawr yn cwrdd am y tro cyntaf ers y cyfnod clo

Grace Ella yn creu swyn driphlyg i Sharon

Trydydd llyfr yn y gyfres Grace Ella gan awdur o Ogledd Ceredigion yw llyfr y mis.

Cyngor yn cyflogi swyddogion i oruchwylio a chynghori beicwyr modur yr Haf hwn

“Dw i wedi fy ngwylltio gan ymddygiad anghyfrifol, ac esgeulus ar adegau, lleiafrif swmpus o’r beicwyr sy’n pardduo enw da nifer o feicwyr"

Newid defnydd i hen adeilad Samariaid Aberystwyth ar y Buarth

Cais cynllunio i newid adeilad o swyddfa i annedd preswyl

Cyfrol Pantyfedwen – cyfle i danysgrifio!

Cyhoeddi cyfrol yn rhoi hanes Syr David James ac Ymddiriedolaeth Pantyfedwen

Mynd am wâc

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol

Taith Gerdded yr Wythnos: Cylchdaith Ffwrnais 

Sylw i lwybrau'r ardal
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Poblogaidd wythnos hon

CLERA Ceredigion

Eich Stori Chi Yn Eich Lleoliad Chi

Gwobr nodedig i ddarlithydd yn Ysgol Filfeddygol Aberystwyth

Bydd y myfyrwyr cyntaf yn dechrau eu hastudiaethau ar y cwrs newydd sbon ym mis Medi eleni

Y Don ar y Prom

Y newid yn yr hinsawdd a'i effaith ar Fae Ceredigion
130288198_4924935697581133

Gwobr Chwarae Teg i’r Tîm Merched

Tîm Pêl-droed Merched Aberystwyth yn ennill tlws a gwobr o £1,000

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, yn ailagor y mis yma

Rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau amrywiol i bob oedran yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Neo-Natsi a oedd yn fyfyriwr yn Aberystwyth yn euog o droseddau terfysgaeth a hiliaeth ar y We

Fe wnaeth Andrew Dymock ddiolch i’r rheithgor “am fy lladd i” ar ôl cael ei ganfod yn euog o 15 cyhuddiad

Comisiynydd Heddlu eisiau barn y bobol ar y gefnogaeth i ddioddefwyr trais a throsedd

“Mae hwn yn ymgynghoriad hanfodol a gobeithio y gall cymaint o bobl â phosibl ymateb"

Ben Davies yn siarad â phlant ysgol dros Zoom ar drothwy’r Ewros

“Mae e wedi bod yn un o brofiadau mwyaf hapus fy mywyd. Diolch yn fawr Ben Davies. Ewch amdani Gymru!" meddai Liwsi Curley

Siopa’n lleol

Cigydd Rob Rattray

Cigydd wedi'i leoli yng nghanol tref Aberystwyth sy'n cyflenwi cig ffres, lleol o'r safon uchaf.

Stars

Gwerthwyr anrhegion, gemwaith, crisialau a dillad yn Aberystwyth.

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Parc, Blaenplwyf

Siop y Pentref, a redwyd gan Grŵp Cymunedol Blaenplwyf i'r gymuned.

Old Bakery Cookshop

Old Bakery Cookshop

Busnes teuluol bach sydd yn darparu offer coginio o ansawdd.