BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones yw Cyfarwyddwr newydd y Ganolfan Uwch Efrydiau Cymreig a Cheltaidd

“Mae hi’n fraint aruthrol cael arwain y Ganolfan ar gyfnod cyffrous yn ei hanes,” meddai’r Athro.

“Rhaid inni beidio anwybyddu ein hunain”

Dros 1,000 o lofnodion mewn 24 awr ar ddeiseb yn galw am "gyllid teg" i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Papur Pawb

Papur Pawb Ionawr 2021

“Cynnydd mawr” yn rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bron i hanner o weithwyr gofal iechyd wedi derbyn eu dos cyntaf

Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn taflu goleuni ar darddiad a thaith y coronafeirws

Mae’n rhoi sail ychwanegol i’r syniad bod math cynharach o’r feirws wedi bod yn bresennol mewn ystlumod a phangolinod cyn iddo gyrraedd pobol

Chwilio am gynghorwyr tref newydd

Cyngor Tref Aberystwyth yn chwilio am gynghorwyr newydd

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i “siom wirioneddol” y Setliad Cyllid Llywodraeth Leol

Bydd codi'r dreth gyngor a thoriadau’n “anochel”, medd Arweinydd y Cyngor, a bydd yn rhaid "edrych ar golli staff".

Poster-2

‘Sdim byd i’w wneud yn Aberystwyth’

Poster newydd sy'n troi'r sylwad yna ar ei ben.

Wythnos ym myd Pêl-droed!

Gwynebu Gareth Bale, ymuno â Stoke ac ailymuno fel rheolwr Aber. Roedd sawl stori ddiddorol wythnos diwethaf.

Poblogaidd wythnos hon

Geiriau i’n Cynnal: ‘Gaeaf’

Geiriau i'n Cynnal: 'Gaeaf'

O’r fath lanast gan Gwilym Jenkins

Peth peryglus iawn yw ymyrryd â byd natur, trwy warchod rhai anifeiliaid ar draul eraill. 
Cwtsh-Llaeth

Llaeth ffres organig o’r fferm i’r cwtsh

Menter newydd i deulu amaethyddol lleol
Ysbyty Byddin yr Iachawdwriaeth, Chikankata

Edrych nôl ar 2020: Gwahanol fyd, tramor ac adref

Pan ddechreues i astudio i fod yn feddyg 6 mlynedd nôl, bydden i byth wedi meddwl y bydden i’n dechre fy swydd yng nghanol pandemig. Ond dyna lle nes i weld fy hun yn mis Mehefin 2020. 
Olew Olewydd Ty Bach Twt

Y cwpl lleol tu ôl i olew olewydd dihalog Tŷ Bach Twt 

Sut, meddwch chi, mae cwpl lleol wedi “ymddeol”, yn cynhyrchu Olew Olewydd Dihalog? Mae Helen a Selwyn Williams yn gwneud union hynny, a dyma’i hanes.

Geiriau i’n Cynnal: ‘Datguddiad’

Geiriau i'n Cynnal: 'Datguddiad'

Cadeirydd Bwrdd Anifeiliaid NFU Cymru yn galw ar berchnogion cŵn i gadw eu hanifeiliaid o dan reolaeth

Collodd Wyn Evans saith dafad mewn ymosodiad, tra bod pump arall wedi eu hanafu

Siopa’n lleol

All Star Frames

All Star Frames

Fframio lluniau o ansawdd a gwerthwyr phrintiau cyfyngedig.

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop y Bont, Pontrhydfendigaid

Siop fwyd a chynnyrch Cymraeg lleol.

Cacennau Mirain Haf

Cacennau blasus o Lanfarian.

Byrgyr

Bwyty byrgyrs yn Aberystwyth.