BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Amseroedd aros am ganlyniadau coronafeirws yng Ngheredigion yn “hollol annerbyniol”

Chwe diwrnod o ddisgwyl a dal dim canlyniad – y system brofi yn "ddiffygiol"

DSC_0924_edited-1

Perfformiad Arwrol gan Aber

Aberystwyth 2 – Y Seintiau Newydd 2, 16/10/2020

Pobl Topie Bontgoch

Richard Huws wedi cyhoeddi llyfr yn croniclo bywyd pobl Bont-goch a'r cyffiniau.

Y ffotomarathon yn ei ffurf newydd

Cystadleuaeth i gymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol.

Effaith sylweddol Covid ar economi Ceredigion

Cynnydd o 146% yn y nifer ar fudd-dal oherwydd y corona

Helpu dysgwyr i ddod yn ddigon rhugl i weithio ar Faes Prifwyl Tregaron 2021

“Y bwriad yw helpu pobl sydd yn dysgu Cymraeg i ddod yn fwy hyderus i ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd gwahanol ac i rannu sgwrs"

Gŵyl Arswyd Abertoir yn cyhoeddi rhaglen 2020

Bydd yr ŵyl ffilmiau arswyd yn cymryd lle ar-lein ar ddiwedd y mis.

Nofel awdur o Geredigion am Blas Nanteos

Awdur o Geredigion, Jane Blank, yn cyhoeddi dilyniant i'w nofel am Blas Nanteos - The Dipping Pool

Academydd o Aberystwyth yn derbyn gwobr ‘Seren y Dyfodol’ am ei brosiect cynhyrchu cnydau cynaliadwy

“Mae’r dyfarniad i Dr Lloyd yn gydnabyddiaeth deilwng o’i ddawn aruthrol.”

Poblogaidd wythnos hon

Rhys-Norrington-Davies-1-640x396-1

Cap Cynta’ yn Sofia

Llongyfarchiadau i Rhys Norrington-Davies ar ennill ei gap llawn cyntaf i Gymru.

#arosmewnmawr

snapshot o fy snaps

Teyrnged i Mona Morris MBE

Roedd Mona Morris yn gynghorydd tref am lawer o flynyddoedd. Roedd bob amser yn hyrwyddo Aberystwyth a'r iaith Gymraeg

Cymdeithas Lenyddol y Garn – o’r festri i’r rhithfyd

Sara Huws yn agor tymor newydd Cymdeithas Lenyddol y Garn

Ruth Jên yn mentro i faes arlunio ar gyfer llyfrau i blant am y tro cyntaf

Stori ar gyfer heddiw yn seiliedig ar gymeriadau o chwedl Culhwch ac Olwen.

Merch o Rwmania wrth ei bodd yn dysgu siarad Cymraeg

Alex Tudur wedi priodi gweinidog ac yn dweud ei bod hi’n “dod i nabod diwylliant Cymru drwy ddysgu’r iaith”