BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Gwledd o gerddoriaeth!

Anwen Pierce

Cyngerdd arbennig – Aberystwyth, 28 Ionawr

Awdur o Goginan ar restr hir gwobr Brydeinig

Mererid

Rhestr hir Gwobr Branford Boase 2023 yn cael ei chyhoeddi

Adnoddau dementia newydd i Brifysgol Aber

Mererid

Cwmni RemPods yn darparu offer hyfforddi sut i ofalu am gleifion gyda dementia

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Datblygwyr fferm wynt yn y canolbarth yn awyddus i gydweithio â’r gymuned leol

Cadi Dafydd

Bwriad Lluest y Gwynt ydy codi deuddeg o dyrbinau gwynt 180 metr ar Fynyddoedd Cambria

Galw ar Gyngor Ceredigion i weinyddu drwy’r Gymraeg

Mewn cyfarfod agored, gosododd pobol Ceredigion her i’r Cyngor ymateb yn gadarnhaol i ganlyniadau’r Cyfrifiad
20230121_140151

Parêd Santes Dwynwen

Maldwyn Pryse

Digwyddiad newydd i’r dref a drefnwyd gan Gyngor Tref Aberystwyth
Evan Jones, yn enedigol o Landysul, tra'n gweithio fel glöwr yn Nhonypandy yn1911

Cyfrifiad 1921

Phil Davies

Wrth chwilio hanes ei deulu yng Nghyfrifiad 1921 fe wnaeth Phil Davies ddarganfyddiad diddorol.

Siop T.J. Davies yn ddyledus i’w staff wrth i’r busnes yn Aberystwyth baratoi i gau ei ddrysau

Lowri Larsen

Mae’r siop, sydd wedi bod yn y teulu erioed, wedi bod yn gwasanaethu’r dref ers 75 o flynyddoedd

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Ar Gered ar Fanc Llety Ifan Hen

Taith gyntaf 2023 yn denu llawer o wynebau newydd
P1020809

Dod i ’nabod Tregaron

Paratoad i’r ’Steddfod

Ar Gered: Bwlch Nant yr Arian

Cyfres o deithiau cerdded Cymraeg eu hiaith

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Poblogaidd wythnos hon

Colli Kevin Jenkins (Bones)

Richard Owen

Colled fawr i Glwb Pêl-Droed Penrhyn-coch

Trip i Langrannog

Catrin Pugh-Jones

Llwyn yr Eos ar daith gynta’r flwyddyn

Mainc newydd Aberystwyth

Mererid

Beth ydych chi yn feddwl o’r fainc newydd?

Arddangosfa gelf newydd yn Aberystwyth

Mererid

Cydweithio rhwng Arad Goch a Mind Aberystwyth i arddangos gwaith celf

Wyn Mel, ‘tad Mr Urdd’ yw Tywysydd 2023

Siôn Jobbins

Y gŵr busnes, artist a ‘thad Mr Urdd’, Wynne Melville Jones (Wyn Mel), fydd Tywysydd Parêd Gŵyl Dewi
Cylch pasio'r parsel

Cwmnïaeth

Medi James

Croeso a chyfle i ddod i adnabod

Blwyddyn newydd – EGO newydd

Huw Bates

Uchafbwyntiau EGO mis Ionawr 2023

Cactws

Siop dillad dynion yn Aberystwyth.
Lizzie Spikes

Lizzie Spikes

Artist lleol sy’n defnyddio broc môr fel ei chynfas.

Charlotte Baxter

Printiau gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw.

Wynne Mel – artist

Artist o Lanfihangel Genau’r-Glyn.