BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Codi arian at elusen Rhyddid Rhag Artaith

Mae pob cam bach yn helpu'r rhai sydd wedi dioddef
clawr_Hydref

Rhifyn Hydref Y DDOLEN

Ydych chi wedi cael gafael ar eich copi chi?

Hanesydd yn rhannu gwybodaeth newydd am ymgyrch Edward I, concwerwr y Cymry

"Rhywbeth dw i wedi ei sylwi arno, ydy nifer y Cymry oedd ar ochr Edward, ac mae hynny'n nodweddiadol"

Cerdd gan Eric Ngalle

Mis Hanes Pobl Dduon 2021

Cerdd arbennig gan Eric Ngalle, ‘Still, She Calls’ 

Menywod yw mwyafrif myfyrwyr amaeth Prifysgol Aberystwyth – am y tro cyntaf erioed

Daw’r newyddion a hithau yn Ddiwrnod Rhyngwladol Merched Gwledig y Cenhedloedd Unedig heddiw

Sioe yr Hydref o flaen Cletwr

Hiroes i’r Cachgi-bwms!

Ar gynffon llwyddiant gerddi Cletwr wrth sicrhau statws Caru Gwenyn ynghynt yn yr haf, mae’r criw diwyd sy’n ymgyrchu dros fuddiannau’r peillwyr ar dir y caffi a siop gymunedol yn Nhre’r-ddôl wedi symud i’r lefel nesa fel petai gan ennill cystadleuaeth wedi’i threfnu ar draws gwledydd Prydain gan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn ym mis Medi eleni ar gyfer gerddi cymunedol.

Prosiect newydd ym Mro Ddyfi i ddysgu pobol sut i gynhyrchu eu bwyd eu hunain

Bydd prosiect Tyfu Dyfi yn datblygu safleoedd tyfu cymunedol a darparu hyfforddiant garddio i bobol leol

O Bell

Ffotomarathon Aberystwyth – barod amdani?

Y Llyfrgell Genedlaethol i arddangos yr holl luniau eleni

Lansio sioe newydd ar ddiwrnod T. Llew Jones

'Pa well ffordd i ddathlu Diwrnod T Llew Jones nag wrth lansio sioe a fydd yn ysbrydoliaeth i awduron y dyfodol'

Mynd am wâc

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol

Taith Gerdded yr Wythnos: Cylchdaith Ffwrnais 

Sylw i lwybrau'r ardal
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Poblogaidd wythnos hon

Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru nôl ar daith!

Aelodau'r CFfI yn ymweld â rhai o sefydliadau gwledig ardal Aberystwyth
Aberystwyth v Caernarfon 9/10/2021 Rimmer a Hughes

Cofis yn Curo Aber

Aberystwyth 0 – 1 Caernarfon 09/10/2021

Anfamol

Barn un person a aeth i weld Drama newydd Rhiannon Boyle.

Amser i glirio’r wardrob!

Banc dillad yn codi arian at elusennau lleol.

Yr EGO

Uchafbwyntiau EGO’r mis hwn

Diffyg gofalwyr maeth sy’n siarad Cymraeg yng Ngheredigion

Dim ond un sydd â sgiliau Cymraeg o'r safon uchaf

Penwythnos comedi Aber yn lwyddiant mawr

Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn lwyddiant mawr

Apêl am dystion wedi ymosodiad yn Aberystwyth

Digwyddodd yr ymosodiad ar y Stryd Fawr

Siopa’n lleol

Ruth Jên

Printiau a chelf gwreiddiol o Dal-y-bont.

Treehouse

Gwerthwyr cynnyrch organig, maethlon a lleol yn Aberystwyth.

Yr Hen Lew Du

Tŷ tafarn hanesyddol a Chymreig yng nghanol Aberystwyth.

Caffi Gruff

Caffi Gruff

Caffi a siop beics yn Nhal-y-bont.

Rhifynnau digidol