BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Apêl Cemo Bronglais wedi pasio eu targed a chodi dros £500,000 mewn deng mis

“Bydd yr uned newydd yn darparu profiad gwell i gleifion mewn cyfleuster modern, addas ar gyfer y dyfodol”

Iaith ar waith

Anwen Eleri Bowen

‘Tips Gramadegol’ Siarter Iaith Ceredigion – fideos Ysgol Penweddig
Mwynhau ein cipolwg cyntaf o Gwm Rheidol

Ar Gered yng Nghwmbrwyno

Steff Rees (Cered)

Bron 30 o gerddwyr yn crwydro’r bryniau gyda Cered
IMG_2309

Rhyddid Rhag Artaith

Sue jones davies

Digwyddiad codi arian yn Aberystwyth
DSC_0256

Gweddnewid ardal yr harbwr

Gruffudd Huw

Arolwg o farn y bobl am yr ailddatblygiad.
Panelwyr y sesiwn brynhawn

Dathliad Pen-blwydd Planet yn 50 oed

Maldwyn Pryse

Digwyddiad i ddathlu carreg filltir a chodi arian i’r cylchgrawn Planet yn Amgueddfa Ceredigion.

Dathlu hanes Cymry enwog yng ngwrthryfel Iwerddon

Mererid

Cynhadledd lwyddiannus gan Fforwm Hanes Cymru yn Aberystwyth

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am ragoriaeth dysgu a bodlonrwydd myfyrwyr

“Mae hyn yn dyst i waith caled ac ymroddiad ein staff,” meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth
Yn dathlu hefo cacen.... wrth gwrs!

Penblwydd Hapus Gwesty’r Richmond

Kerry Ferguson

Gwesty adnabyddus yn dathlu yn Aberystwyth

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

P1020809

Dod i ’nabod Tregaron

Paratoad i’r ’Steddfod

Ar Gered: Bwlch Nant yr Arian

Cyfres o deithiau cerdded Cymraeg eu hiaith

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Poblogaidd wythnos hon

Iwcadwli i Ddechreuwyr

Steff Rees (Cered)

Cwrs iwcalili cyfrwng Cymraeg i ddechreuwyr

Beth fydd ynghau ar ddiwrnod angladd Brenhines Lloegr?

Ifan Meredith

Yn dilyn ei marwolaeth, daeth cadarnhad fod Gŵyl Banc i ddynodi angladd Brenhines Elizabeth II

Gŵyl ‘Big Tribute

Catrin hopkins

Penwythnos o gerddoriaeth gan fandiau teyrnged

Ffliw adar yng Ngheredigion

Iestyn Hughes

Cyhoeddi rhybudd a chyfarwyddiadau am ffliw adar

Lyn a’i lyfrau!

Richard Owen

Roedd gan y diweddar Lyn Dafis lyfrgell wych, ac roedd hi’n dweud llawer am y dyn.

Trigolion Aberystwyth yn cael dychwelyd i’w cartrefi ar ôl ffrwydrad

Mae dyn 36 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o fod â ffrwydron yn ei feddiant

‘Gollyngiadau carthion yn peryglu diwydiant twristiaeth Ceredigion’

“Fe fydd yn sgandal llwyr os na fydd partneriaeth Llafur-Plaid Cymru ym Mae Caerdydd yn gweithredu ar frys i roi terfyn ar ddympio carthion”

Ysgol Penglais yn hapus gyda adroddiad Estyn

Mererid

“Mae perthnasoedd gweithio cadarnhaol cryf rhwng disgyblion a staff yn nodwedd gyson a phwysig”
Crefftau Aled

Crefftau Aled

Crefftau pren o safon, hefo opsiynau personoli wastad ar gael.

Oriel y Bont

Oriel yn Aberystwyth sy’n cefnogi artistiaid Cymraeg a Chymreig.

Ultracomida

Siop sy’n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru, Sbaen a Ffrainc.

Cylchgrawn Cara

Cylchgrawn print sy’n rhoi llais i ferched Cymru.