BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Diwrnod 6 Taith Dana

Dyma ni y diwrnod olaf!
Aberystwyth v Fflint

Brwydr agos ond …

Aberystwyth 0 – 1 Y Fflint 16/04/2021

Diwrnod 5 Taith Dana

13 milltir arall ar y cloc!

Angen “hysbysu’r Blaid Lafur bod yna siaradwyr Cymraeg yng Nghymru”

Jeremy Turner wedi derbyn galwad Saesneg gan un o ganfaswyr y blaid

Clwb Achub Bywyd Beistonna Aberystwyth – Offer Newydd

Nawdd gan Grochan Aur Bro Aberystwyth yn gymorth i achub bywydau

Diwrnod 4 Taith Dana

Bellach mae Dana wedi cerdded 62 milltir o’i tharged o 88

Rhannu gwybodaeth yn fwy lleol

Heddlu Dyfed Powys yn sefydlu tudalen facebook i ardal Aberystwyth

Ceredigion ar glawr

Cyhoeddwyd dwy gyfrol o farddoniaeth gyda chysylltiad â Cheredigion gan Barddas yn ddiweddar

Diwrnod 3 Taith Dana

Taith Dana Edwards o Fwlch Nant yr Arian i’r Borth

Poblogaidd wythnos hon

Chris wrth y llyw: Padarn yn paratoi

Padarn yn paratoi ar Zoom i'r amser pryd byddant yn cael ail-ddechrau chwarae

Disgyblion “wedi ymateb yn dda i sefyllfa anodd” wrth ddychwelyd i’r ysgol

Prifathro Ysgol Gyfun Penweddig yn dweud wrth golwg360 fod “ysgol yn rhywle heb enaid” heb y disgyblion

Diwrnod dau o daith 88 milltir Dana

Heddi mae Dana wedi cerdded 15 milltir o Lanrhystud i Gei Newydd

Co ni off ‘de!

Diwrnod cyntaf o'm taith 88 milltir yng Ngheredigion i godi arian i'r Brain Tumour Charity er cof am fy ngwr, Richard

Awdur lleol yn cyhoeddi ‘Harri Potter Cymraeg’

Cyhoeddi nofel ffantasi newydd gan yr awdur lleol Simon Rodway

Croeso nôl!

Cân i groesawu disgyblion a staff Ysgolion Ceredigion yn ôl i'r Ysgol

Cerdded 88 milltir yr wythnos hon

Byddaf yn cerdded 88 milltir o lwybrau Ceredigion yn y chwe diwrnod nesaf i godi arian.

Siopa’n lleol

Sweet Like Siocled

Torchau siocled o Benrhyn-coch.

Inkwells

Siop celf a chrefft yn Aberystwyth.

No. 21 Flowers

Siop flodau sy'n cynnig amrywiaeth o blanhigion a rhoddion at bob achlysur.

Teithiau Tango

Asiantaeth deithio sy'n arbenigo mewn trefnu teithiau i Dde America.