BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Cyfle i grwydro Ceredigion

Cadwch lygad ar bosteri 'Taith Gerdded yr Wythnos' gan y Cyngor Sir am syniadau ar gyfer eich taith nesaf

Merched Aber yn rownd gyn derfynol yn erbyn Abertawe

Diweddariad ar lwyddiant tîm pêl-droed Merched Aberystwyth o wythnos o ennill a colli

Awr llwyddiannus o gasglu yn clirio Penparcau

Diolch enfawr i'r 14 a ddaeth i gasglu gwastraff mewn amrywiol rannau o Benparcau dydd Sul 16-5-21.
Arwydd ar gau - llwybr troed ger Camau Bach 1. Hawlfraint Huw Evans

Tirlithriad yn cau rhan o’r llwybr

Diweddariad: Bellach mae Cyngor Ceredigion wedi cau rhan o’r llwybr a ddifrodwyd gan dirlithriad.
Y Cynghorydd Gareth Davies

Sgwrs â chyn-gadeirydd y Cyngor 

Dysgu sut i gadeirio cyfarfodydd rhithiol oedd yr her fwyaf, yn ôl y Cynghorydd Gareth Davies
Cynghorydd Paul Hinge

Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Paul Hinge, ward Tirymynach, yw'r Cadeirydd newydd
Tirlithriad yn difrodi llwybr troed yn Aberystwyth - Hawlfraint Huw Evans

Difrodi llwybr troed

Difrodwyd rhan o’r llwybr troed sy’n arwain at y bont dros y rheilffordd tu ôl i Feithrinfa Camau Bach.
116711215_10157537062583123

Côr Gobaith yn Cofio Waldo

Gosod 'dail' ar goeden heddwch Aberystwyth

Canolfannau hamdden Sir Ceredigion yn aros ynghau am ddau fis arall

Dywed y cyngor eu bod yn aros ynghau er mwyn lleihau'r risg o gynnydd mewn achosion o'r coronafeirws yn yr ardal

Poblogaidd wythnos hon

Hen Gapel Tre Ddôl

Mis y Cerdded

Cerdded Cletwr

Yr EGO

Uchafbwyntiau'r EGO'r mis hwn.

Cymuned newydd yn rhoi sylw i gyfathrebwyr Cymru

Rhannu syniadau, creu cysylltiadau a datblygu gyrfaoedd mewn awyrgylch gwbl Gymraeg yw'r nod

Clwb rhedeg Aberystwyth

Rhedwyr Aber yn ailgychwyn

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb a phrin yw’r cyfleoedd i glybiau chwaraeon ddod at ei gilydd.

Canlyniadau llawn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys

Dafydd Llywelyn wedi ei ail-ethol fel Comisiynydd Heddlu am ail dymor
Logo_gwylcrimecymru

Crime Cymru yn cartrefu gŵyl ffuglen drosedd yn Aberystwyth

Cyfle i ddysgu mwy am yr ŵyl sydd ar y ffordd i Aber yn 2022. 
sbwriel_poster

Ymgyrch casglu sbwriel yn codi stêm

Trigolion Bro Aber yn gweithredu i daclo’r broblem sbwriel.

Red Vintage

Siop fach goch newydd Aberystwyth o grefftau unigryw ac amrywiol

Siopa’n lleol

Cerdd Ystwyth

Siop gerdd annibynnol yn Aberystwyth.

No. 21 Flowers

Siop flodau sy'n cynnig amrywiaeth o blanhigion a rhoddion at bob achlysur.

Eli-gant

Gemwaith enamel wedi’i wneud â llaw.

Wishing Well Crystals

Gwerthwyr 'crisialau gydag ystyr' o'r Borth.