BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Codi arian i gadw trysor yng Ngheredigion

Cafwyd hyd i’r celc o dros hanner cant o eitemau o’r Oes Efydd yn Llangeitho yn 2020, ac mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigoin eisiau eu prynu

Busnesau’n croesawu newidiadau parhaol i strydoedd yn nhrefi Ceredigion

Lowri Larsen

Cafodd parthau diogel eu cyflwyno yn Aberystwyth, Aberteifi, Aberaeron a Cheinewydd yn wreiddiol yn ystod y pandemig

Cynghorydd Penparcau’n blaenoriaethu tai, gwasanaethau bws, gofal cymdeithasol a dathlu’r pentref

Lowri Larsen

Shelley Childs wedi sefyll ar gyfer ward Penparcau dros “degwch, cydraddoldeb ac ymgysylltu”
Goleuo Coeden Nadolig LLanbadarn Fawr 2023

Goleuo Coeden Nadolig Llanbadarn

Huw Llywelyn Evans

Adloniant, goleuadau ac ymwelydd annisgwyl!

Wythnos llawn gweithgareddau yn y Bandstand

Archifdy Ceredigion

Wythnos lawn dop ar y thema ‘Ein Tref’

Cyfle i ddysgu mwy am Gymru a’r Gymraeg yn ystod Wythnos Llysgenhadon Cymru

Lowri Larsen

Dywed cynghorydd yng Ngheredigion y bydd y modiwlau o fudd i’r economi leol a thwristiaeth

Cyfeillgarwch Aberystwyth-Yosano

Mererid

Ymweliad gan fyfyrwyr o Siapan

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Sedd Penparcau i Shelley Childs

Dim ond 25% o’r etholwyr wedi pleidleisio
Penparcau, Aberystwyth

Drigolion ward Penparcau – pleidleisiwch

Etholiad am sedd Cyngor Sir Ceredigion
Digwyddiadau-Lles-y-geaf

Digwyddiadau Lles y Gaeaf

Callum Jones

CAVO yn cyhoeddi chwe digwyddiad Lles Gaeaf i’w cynnal ledled Ceredigion
120C3651-200E-4A42-9D74

Ail i Ddrudwns Aber

Rhiannon Salisbury

Gŵyl Cerdd Dant Caerdydd 2023

Sefydlu rhwydwaith i gysylltu diwydiannau creadigol y gorllewin

Blaenoriaeth rhwydwaith Gorllewin Cymru Creadigol ydy canolbwyntio ar dwf y sectorau sgrin, cerddoriaeth, digidol ac ymchwil a datblygu

Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi dyn i redeg tri chopa uchaf gwledydd Prydain at Alzheimer

Mae academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi mynediad i offer arbenigol a chyfleusterau profi i Will Dean i’w gefnogi wrth baratoi at yr her

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer addysg ôl-16 yng Ngheredigion

Sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth addysg ôl-16 yn y sir yn y dyfodol yw’r nod, medd Cyngor Sir Ceredigion

Mapio Mannau Croeso Cynnes Ceredigion ar gyfer gaeaf 2023

Nifer o lefydd lleol yn rhoi croeso cynnes y gaeaf hwn
HAKA Entertain

HAKA Entertainment

Asiantaeth adloniant a chwmni trefnu digwyddiadau wedi’i leoli yn Aberystwyth.

Charlotte Baxter

Printiau gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw.
Lizzie Spikes

Lizzie Spikes

Artist lleol sy’n defnyddio broc môr fel ei chynfas.

Mair Jones Prints

Cardiau, printiau ag anrhegion gwreiddiol wedi’i ddylunio yn Aberystwyth!