BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

thumbnail_COVER-Digital-Oct-2023-EGO

Mis newydd – EGO newydd!

Huw Bates

Uchafbwyntiau EGO mis Hydref 2023

Codi’r to mewn noson gabare

Elin Mair Mabbutt

Mwy o ddathliadau hanner canmlwyddiant Ysgol Penweddig!
Meleri a chlawr amgen Hallt, gan Thom Morgan

Dathlu llwyddiant awdur o Aberystwyth

Marian Beech Hughes

Noson arbennig ar Ben Consti i gyfarch Meleri Wyn James ar ennill y Fedal Ryddaith
IMG_20230929_201716023_HDR

Anrhydeddu gwir arwyr pêl-droed

Mererid

Na…nid Gareth Bale ond….
384334094_10162230879286808

Y Daith Hir at Rwydwaith Rheilffordd Gwell

Jeff Smith

Cerdded o Fangor i Gaerdydd i gyflwyno deiseb i’r Senedd

‘Dathlu treftadaeth ddarlledu Cymru’ mewn cyfres o ddigwyddiadau

Mae’r tri digwyddiad cyntaf yn y gyfres yn rhoi llwyfan i unigolion o’r byd drama, comedi, cyflwyno a newyddiaduraeth
PXL_20230916_123019779-1

Dathlu Hanner Canrif o Ysgol Penweddig

Elin Mair Mabbutt

Nifer fawr yn dod i ddathlu ym Mhenweddig!

Dioddefwyr stelcian “ddim yn teimlo’u bod nhw’n cael eu cefnogi’n llawn gan yr heddlu”

“Roedd hawliau’r diffynnydd i weld yn bwysicach na fy rhai i,” meddai un dioddefwr wrth roi tystiolaeth i adolygiad gan Gomisiynydd Heddlu Dyfed-Powys
Padarn-Logo

Padarn United yn boddi ar faes Uppingham

Mererid

Cae gwlyb yn ffafrio Borth yn y gêm gwpan

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Rhoi enw sŵolegydd a “menyw ryfeddol” ar adeilad prifysgol

Roedd yr Athro F. Gwendolen Rees (1906-1994) yn sŵolegydd ac yn arloesydd ym maes parasitoleg yn Aberystwyth

Y Ddolen ar dramp

Y Ddolen (papur bro)

Taith Gerdded Noddedig

Ymestyn y gwaharddiad ar yfed alcohol ar strydoedd Ceredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ond fydd y gwaharddiad “ddim yn atal cyplau oedrannus rhag cael gwydryn o win ar y traeth”

Dathlu Hanes Pendinas

Diwrnod o hwyl ym Mhenparcau

“Cyfle arbennig” – Prosiect newydd yng Ngheredigion i feithrin entrepreneuriaid y dyfodol

Cyfle i 24 unigolyn gael profiadau arbennig yng nghwmni entrepreneuriaid gorau’r ardal, a thu hwnt.

Bois y Rhedyn yn diddanu Merched y Wawr

Sue jones davies

Dechrau tymor llwyddiannus iawn i Ferched y Wawr Aberystwyth

Busnesau Ceredigion heb adfer yn llwyr wedi Covid-19

Dywed 92% o fusnesau’r sir eu bod nhw wedi wynebu anawsterau yn sgil Covid-19, gan gynnwys gostyngiad yn nifer eu cwsmeriaid a’u refeniw

Merched Tref Aberystwyth angen eich help

Kerry Ferguson

Apêl am help i dîm pêl-droed Merched Aberystwyth

Maeth Y Meysydd

Nutritious food for natural life.
Polly

Polly

Tair siop ddillad i ferched yn Aberystwyth.

Broc-Môr

Siop sy’n arbenigo mewn anrhegion Cymreig, eitemau wedi’u gwneud â llaw, a dillad i blant.
IMG_20220423_161334_811

Cegin Jonah’s

Caffi bwyd môr