BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Ger cerrig yr orsedd yn Aberteifi

Un o’r Miliwn

Medi James

I Siaradwyr newydd a Dysgwyr Cymraeg

Dros ddeugain o arweinyddion corau’n cael modd i fyw yn Lloergan

Lowri Jones

Cantorion Côr yr Eisteddfod yn mwynhau dan arweiniad Rhys Taylor

Prifysgol Aberystwyth yn gefeillio gyda phrifysgol o Wcráin

Mae’r cytundeb yn golygu y bydd cyfnewid myfyrwyr a staff rhwng Prifysgol Aberystwyth ac Odessa gyda’r ffocws ar economeg, cyfrifeg a busnes

Gwobrau Cyntaf Aber 2022

Mererid

Pwy sydd wedi cael eu henwebu am wobrau eleni?

Gwobr Chwarae Teg i Padarn United

Mererid

Cyfarfod Blynyddol Padarn United a chynlluniau ar gyfer 2022-2023

Dwy nyrs yn cerdded 85 milltir i godi arian at Apêl Cemo Bronglais

Elin Owen

“Mae’n bwysig eu bod nhw’n cael triniaeth yn agos i’w cartref, felly mae’n bwysig ein bod ni’n cadw’r adrannau yma i fynd”

Busnesau Ceredigion: eisiau hyrwyddo i ymwelwyr yr Eisteddfod?

Lowri Jones

Cyfle arbennig i gael 3 hysbys am bris un yr haf yma

‘Beth well na Ffair?’ – trafod apêl y Ffair Lyfrau

Non Tudur

O lyfrau gwerthfawr sy’n gwerthu am filoedd i nofelau am £1, mae rhywbeth i bawb mewn ffair lyfrau Gymraeg
DanielHuws_GruffyddAntur

Gwaith oes yn cael ei gyhoeddi

Andrew Hawke

Mark Drakeford yn ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol i lansio campwaith tair cyfrol Daniel Huws

Hanes Cwpan Nanteos

Blwyddyn 5 Ysgol Llwyn yr Eos

Anrhydeddu Helen a Lona

Diolch arbennig i sylfaenwyr Adran Aberystwyth
image00013

Pentref Diolchgar – Prosiect Cynefin Llanfihangel-y-Creuddyn

Dyma luniau o ddisgyblion CA2 Llanfihangel-y-Creuddyn yn gweithio ar brosiect Cynefin y Cardi.
Côr Cyd-Aberystwyth-llun-Oliver Chanarin

Côr Cyd Aberystwyth yn ymarfer at yr Eisteddfod

Daeth Oliver Chanarin, ffotograffydd o fri i dynnu lluniau ohonom yn ymarfer

Dewch i gwrdd â chriw Dawns y Blodau!

Mae criw o bobl ifanc Ceredigion wrthi’n paratoi ar gyfer cyflwyno Dawns y Blodau yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.

Dod i nabod Llambed

Cerdded rownd y dref yng nghwmni dysgwyr Ceredigion

Poblogaidd wythnos hon

Her penblwydd i redwraig o Aberystwyth

Deian Creunant

Cyfle i ymlacio, cael pryd o fwyd gyda ffrindiau a mwynhau diod neu ddau yw diwrnod eich penblwydd. Ond nid felly os mai Lynwen Huxtable o Glwb Athletau Aberystwyth ydych chi, gan iddi threulio ei phen-blwydd yn 54 oed yn cymryd rhan yn ei her redeg fwyaf hyd yn hyn – Ultramarathon 50 km Llangollen.

Plant prysur Penparcau yn dweud Shwmai

Mabolgampau Ysgol Llwyn yr Eos

Gareth yn lansio Sŵn y Gwynt Sy’n Chwythu

Mererid

Lansio arddangosfa yn Arad Goch yn seiliedig ar gerdd enwog J. Kitchener Davies
Stevie-Williams

Dathlu yn y Tour de Suisse

Huw Llywelyn Evans

Buddugoliaeth wych i Stevie Williams ar ddechrau’r Tour de Suisse.

Y bowlio a’r baton

Siwan Richards

Anwen Butten yn rhan o daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion

Sioe Aberystwyth

Mererid

Dewch i ymuno a ni heddiw

Cynefin y Cardi

Lowri Jones

Disgyblion ysgol Ceredigion yn troi chwedlau, straeon ac arwyr lleol yn gomig a straeon i’w gwefan fro
Rhys-Norrington-Davies

Mae’r freuddwyd yn parhau

Huw Llywelyn Evans

Sgoriodd Rhys Norrington-Davies ei gôl gyntaf i Gymru neithiwr yn erbyn sêr yr Iseldiroedd.
P1020809

Dod i ’nabod Tregaron

Paratoad i’r ’Steddfod

Ar Gered: Bwlch Nant yr Arian

Cyfres o deithiau cerdded Cymraeg eu hiaith

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Oriel y Bont

Oriel yn Aberystwyth sy’n cefnogi artistiaid Cymraeg a Chymreig.

Siop y Pethe

Siop lyfrau Cymraeg, cardiau, crefftau ac anrhegion Cymreig yng nghanol tref Aberystwyth.
Polly

Polly

Tair siop ddillad i ferched yn Aberystwyth.
Old Bakery Cookshop

Old Bakery Cookshop

Busnes teuluol bach sydd yn darparu offer coginio o ansawdd.