Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Y Ddolen Papur Bro Ystwyth ac Wyre – rhifyn 505.

Newyddion o froydd Capel Seion, Blaenplwyf, Trefenter, Llanafan, Rhydyfelin, Llangwyryfon, Trisant, Pontarfynach, Trawsgoed, Llanilar, Llanddeiniol, Llanrhystud, Llanfarian, Cwmystwyth a Llanfihangel y Creuddyn.

Hanes o ysgolion – Syr John Rhys Ponterwyd, Llangwyryfon, Llanilar, Myfenydd, Llanfarian ac Llanfihangel y Creuddyn.

Aros i feddwl gan Beti Griffiths

Cyfeillion y Ddolen – Ebrill, Mai a Mehefin 2024

Cylch Cinio Aberystwyth

Profiadau mewn Ysbyty (Sanatorium) yn ystod y pumdegau gan Beryl Hughes (Jenkins) Rhan 2

Cnoi Cil 

Digwyddiad Tir Glas a Thail Cynaliadwy

Nodiadau Natur gan Ann M Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

Cymdeithas Aredig a Phlygu Gogledd Ceredigion

Croesair

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud