Deian Creunant

Deian Creunant

Rhydyfelin

Blwyddyn newydd, cychwyn newydd i Rhian a HAHAV

Deian Creunant

Mae’r elusen hosbis yn y cartref yng Ngheredigion, HAHAV, wedi penodi Rhian Dafydd yn Brif Swyddog.

Ras y Ddau Gopa yn dychwelyd yn yr heulwen

Deian Creunant

Yn dilyn absenoldeb anorfod oherwydd Covid roedd yn braf gallu croesawu yn ôl ras boblogaidd

Ras boblogaidd y Copaon yn dychwelyd

Deian Creunant

Wedi saib anorfod oherwydd y pandemig, braf clywed bod ras unigryw Y Ddau Gopa yn ôl yn Aberystwyth
Y cyn gadeirydd Ian Evans yn derbyn ei wobr gan y cadeirydd newydd Paul Williams

Noson wobrwyo Clwb Athletau Aberystwyth

Deian Creunant

Cynnal noson wobrwyo lwyddiannus yn dilyn seibiant oherwydd pandemig Covid-19
Y fedal enwog chwe seren

Rhedwr o Geredigion ar lwyfan y byd

Deian Creunant

Aelod o Glwb Athletau Aberystwyth yn sicrhau ei le yn oriel anfarwolion y byd rhedeg.

Apêl Nadolig i wireddu breuddwyd HAHAV

Deian Creunant

Gobeithio prynu adeilad cyn diwedd y flwyddyn
Y 'pacers' amrywiol a'u hamserau

Parkrun Aberystwyth yn dathlu’r deg

Deian Creunant

Ar 1af o Fedi 2012 daeth grŵp o wirfoddolwyr brwd o Glwb Athletau Aberystwyth ynghyd er mwyn trefnu parkrun cyntaf Aberystwyth. Y nod oedd bod yn rhan o ddigwyddiad cymunedol wythnosol byd-eang sy’n dod â phobl ynghyd i redeg, cerdded neu loncian 5 cilomedr.

Her penblwydd i redwraig o Aberystwyth

Deian Creunant

Cyfle i ymlacio, cael pryd o fwyd gyda ffrindiau a mwynhau diod neu ddau yw diwrnod eich penblwydd. Ond nid felly os mai Lynwen Huxtable o Glwb Athletau Aberystwyth ydych chi, gan iddi threulio ei phen-blwydd yn 54 oed yn cymryd rhan yn ei her redeg fwyaf hyd yn hyn – Ultramarathon 50 km Llangollen.
Meleri-Wyn-James

Pennod newydd i Meleri

Deian Creunant

Rhedeg hanner marathon Caerdydd am y tro cyntaf
Dau

Y Ffotomarathon rithiol yn creu arddangosfa go iawn

Deian Creunant

400 o luniau i’w gweld yn y Llyfrgell Genedlaethol