Deian Creunant

Deian Creunant

Rhydyfelin

Apêl Nadolig i wireddu breuddwyd HAHAV

Deian Creunant

Gobeithio prynu adeilad cyn diwedd y flwyddyn
Y 'pacers' amrywiol a'u hamserau

Parkrun Aberystwyth yn dathlu’r deg

Deian Creunant

Ar 1af o Fedi 2012 daeth grŵp o wirfoddolwyr brwd o Glwb Athletau Aberystwyth ynghyd er mwyn trefnu parkrun cyntaf Aberystwyth. Y nod oedd bod yn rhan o ddigwyddiad cymunedol wythnosol byd-eang sy’n dod â phobl ynghyd i redeg, cerdded neu loncian 5 cilomedr.

Her penblwydd i redwraig o Aberystwyth

Deian Creunant

Cyfle i ymlacio, cael pryd o fwyd gyda ffrindiau a mwynhau diod neu ddau yw diwrnod eich penblwydd. Ond nid felly os mai Lynwen Huxtable o Glwb Athletau Aberystwyth ydych chi, gan iddi threulio ei phen-blwydd yn 54 oed yn cymryd rhan yn ei her redeg fwyaf hyd yn hyn – Ultramarathon 50 km Llangollen.
Meleri-Wyn-James

Pennod newydd i Meleri

Deian Creunant

Rhedeg hanner marathon Caerdydd am y tro cyntaf
Dau

Y Ffotomarathon rithiol yn creu arddangosfa go iawn

Deian Creunant

400 o luniau i’w gweld yn y Llyfrgell Genedlaethol
O Bell

Ffotomarathon Aberystwyth – barod amdani?

Deian Creunant

Y Llyfrgell Genedlaethol i arddangos yr holl luniau eleni

Athletwyr Aber yn dychwelyd i rasio

Deian Creunant

Mae wedi bod yn amser prysur i aelodau Clwb Athletau Aberystwyth gan fod llawer o rasys bellach wedi ail-gychwyn ac aelodau’r clwb lleol wrth eu bodd.

Rhedwyr ifanc Aber ar dân unwaith eto

Deian Creunant

Clwb Athletau Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd hyfforddi unwaith eto i redwyr ifanc
Ian Brandreth

Rhedwyr Aber ar y brig unwaith eto

Deian Creunant

Prin iawn  yw’r rasys yn y cnawd yn y cyfnod heriol hwn ond mae rasys rhithwir bellach yn boblogaidd
Clwb rhedeg Aberystwyth

Rhedwyr Aber yn ailgychwyn

Deian Creunant

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb a phrin yw’r cyfleoedd i glybiau chwaraeon ddod at ei gilydd.