Deian Creunant

Deian Creunant

Rhydyfelin

Athletwyr Aber yn dychwelyd i rasio

Deian Creunant

Mae wedi bod yn amser prysur i aelodau Clwb Athletau Aberystwyth gan fod llawer o rasys bellach wedi ail-gychwyn ac aelodau’r clwb lleol wrth eu bodd.

Rhedwyr ifanc Aber ar dân unwaith eto

Deian Creunant

Clwb Athletau Aberystwyth yn cynnig cyfleoedd hyfforddi unwaith eto i redwyr ifanc
Ian Brandreth

Rhedwyr Aber ar y brig unwaith eto

Deian Creunant

Prin iawn  yw’r rasys yn y cnawd yn y cyfnod heriol hwn ond mae rasys rhithwir bellach yn boblogaidd
Clwb rhedeg Aberystwyth

Rhedwyr Aber yn ailgychwyn

Deian Creunant

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb a phrin yw’r cyfleoedd i glybiau chwaraeon ddod at ei gilydd.
Hwdi-1

Y Cardis yn Cynnig Bargen

Deian Creunant

Anaml fyddwch hi’n clywed fod y Cardis yn cynnig bargen ond pan mae’n digwydd, mae angen manteisio!

Rhedwyr Aber yn dal i fynd tra’n cadw pellter 

Deian Creunant

Wrth i COVID-19 barhau i gael effaith fawr ar ein bywydau dyddiol, mae pwysigrwydd ymarfer corff ar gyfer iechyd a lles corfforol a meddyliol yn cael ei bwysleisio a’i hyrwyddo’n gyson.

Cyhoeddi enillwyr olaf y ffotomarathon

Deian Creunant

Cyhoeddi enwau rhagor o enillwyr cystadlaethau ffotomarathon rhithiol FfotoAber

Mwy o enillwyr y ffotomarathon

Deian Creunant

Cynhaliwyd ffofomarathon rhithiol FfotoAber dros y penwythnos. Dyma rai o’r enillwyr.

Cyhoeddi enillwyr cyntaf y ffotomarathon

Deian Creunant

Cynhaliwyd ffofomarathon rithiol FfotoAber dros y penwythnos a gyda’n agos at 200 o gystadleuwyr yn rhan ohoni roedd y gystadleuaeth yn frwd.

Y ffotomarathon yn ei ffurf newydd

Deian Creunant

Cystadleuaeth i gymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol.