Deian Creunant

Deian Creunant

Rhydyfelin

Y ffotomarathon yn ei ffurf newydd

Deian Creunant

Cystadleuaeth i gymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol.

Ffotomarathon unigryw a llwyddiannus

Deian Creunant

Dros fil o luniau wedi eu cyflwyno dros y pedwar diwrnod i’r ffotomarathon Pasg

Enillydd ffotomarathon dydd Llun

Deian Creunant

Enillydd unigol olaf y ffotomarathon yn cael ei gyhoeddi

Enillydd ffotomarathon dydd Sul

Deian Creunant

Pysgotwr lleol yn ennill ar Sul y Pasg

Ffotomarathon gwahanol yn y cartref (dydd Sadwrn)

Deian Creunant

Harriet McDevitt Smith yn ennill yr ail gystadleuaeth ar y thema ‘melyn’.

Enillydd ffotomarathon Pasg dydd Gwener

Deian Creunant

Rhodri ap Dyfrig yn ennill cystadleuaeth y diwrnod cyntaf ar y thema ‘Pren’.

Ffotomarathon gwahanol yn y cartref

Deian Creunant

I’r rheiny sydd yn gyfarwydd â’r ffotomarathon flynyddol gaiff ei chynnal yn Aberystwyth byddwch …