Richard Owen

Richard Owen

Penrhyn-coch

Colli Kevin Jenkins (Bones)

Richard Owen

Colled fawr i Glwb Pêl-Droed Penrhyn-coch

Lyn a’i lyfrau!

Richard Owen

Roedd gan y diweddar Lyn Dafis lyfrgell wych, ac roedd hi’n dweud llawer am y dyn.

Te Gŵyl Ddewi yn y Penrhyn

Richard Owen

Te pnawn ym Mhenrhyn-coch i ddathlu Gŵyl Ddewi