Mererid

Mererid

Penparcau, Aberystwyth

360 BroAber360 Swyddi360

Pobl Topie Bontgoch

Richard Huws wedi cyhoeddi llyfr yn croniclo bywyd pobl Bont-goch a'r cyffiniau.

Nofel awdur o Geredigion am Blas Nanteos

Awdur o Geredigion, Jane Blank, yn cyhoeddi dilyniant i'w nofel am Blas Nanteos - The Dipping Pool

Gwyl Llenyddiaeth Trosedd Cymru yn dod i Aberystwyth

Cynhelir Gwyl CRIME CYMRU yn Aberystwyth yn Ebrill 2022 gyda cefnogaeth Cyngor Tref Aberystwyth

Tafarn yn cael hawl i ail-agor

Caniatawyd i The Mill Inn yn Aberystwyth ailagor ar ôl gwella eu gweithdrefnau a'u cyfleusterau.

Lansio Cerdyn Gofalwyr yng Ngheredigion

Lansiad Cyngor Sir Ceredigion Cerdyn Gofalwr i ofalwyr di-dâl sy’n gofalu am aelodau o’r teulu.

Pen-blwydd Hapus Planet

Cylchgrawn Planet, sydd yn cael ei gyhoeddi yn Aberystwyth yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 yn 2020.

Problemau golwg? Mae help ar gael

Help ar gael i rai a phroblemau golwg drwy'r Clinic Llygaid ar Ffordd y Gogledd, Aberystwyth

Prysurdeb ym Mhenparcau

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau wedi cyflawni llawer yn ystod y chwe mis diwethaf er gwaethaf COVID19
George Nash

Rhaglen Adloniant Stryd Aberystwyth Mis Awst 2020

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn darparu adloniant stryd ar Sgwar Owain Glyndwr bob dydd yn Awst.
Tai Ceredigion

Cam pellach i ffurfio cymdeithas dai Barcud erbyn Hydref

Yng nghyfarfod blynyddol Tai Ceredigion, cytunodd y cyfranddalwyr i uno i ffurfio Barcud