Mehefin 2024

Mehefin 2024

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Y Ddolen Papur Bro Ystwyth ac Wyre -rhifyn 504. 

Newyddion o froydd Rhydyfelin, Capel Seion, Blaenplwyf, Trefenter, Llanafan, Llangwyryfon, Llanilar, Llanddeiniol, Ponterwyd, Llanfarian, Llanfihangel y Creuddyn, Cwmystwyth, Pontarfynach a Cnwch Coch.

Codi llais dros ein hysgolion bach – Lleisiau Llangwyryfon

Aros i feddwl gan Beti Griffiths

Penblwydd hapus

Colofn Ben Lake

Hanes o ysgolion – Llangwyryfon, Myfenydd, Syr John Rhys, Llanfarian, Llanfihangel y Creuddyn a Mynach.

Beth sydd ymlaen yn Nhrawsgoed ar 30 Mai?

Cylch Cinio Aberystwyth

Profiadau mewn Ysbyty (Sanatorium) yn ystod y Pumdegau gan Beryl Hughes (Jenkins) Rhan 1

Nodiadau Natur gan Ann M.Davies ac Ian Sant (Ffotograffydd)

Hanes trip i Periw

Croesair

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud