Maldwyn Pryse

Maldwyn Pryse

Aberystwyth

Mannau Tyfu Plascrug

Maldwyn Pryse

Datblygiad newydd sbon gan Gyngor Tref Aberystwyth
Cofeb

Canmlwyddiant Cofeb Rhyfel Aberystwyth

Maldwyn Pryse

Mae eleni yn nodi can mlynedd ers dadorchuddio’r Gofeb Rhyfel hardd gan yr Athro Mario Rutelli.

Coda Ni yn Seion Aberystwyth

Maldwyn Pryse

Angen dillad, esgidiau, bagiau, dillad gwely, cyrtens, teganau meddal a thywelion
Cyngerdd yn cael ei noddi gan 'Cyngor Tref Aberystwyth'

Cyngerdd am ddim yn Amgueddfa Ceredigion 7 y.h. Gorffennaf 17!

Maldwyn Pryse

Cynhelir y gyngerdd côr ieuenctid y Koenigskinder, o’r Almaen a chôr ysgol Penglais

Cefnogaeth drawsbleidiol i Fardd Tref Aberystwyth

Maldwyn Pryse

Cyngor Tref Aberystwyth yn ymateb i olygyddol sarhaus gan y Cambrian News

Parc Natur Penglais

Maldwyn Pryse

Un o drysorau cudd Aber!
Ar ddechrau'r gwaith

Casglu sbwriel

Maldwyn Pryse

Cynghorwyr tref Plaid Cymru Aberystwyth a chyfeillion yn casglu sbwriel
20230121_140151

Parêd Santes Dwynwen

Maldwyn Pryse

Digwyddiad newydd i’r dref a drefnwyd gan Gyngor Tref Aberystwyth
Panelwyr y sesiwn brynhawn

Dathliad Pen-blwydd Planet yn 50 oed

Maldwyn Pryse

Digwyddiad i ddathlu carreg filltir a chodi arian i’r cylchgrawn Planet yn Amgueddfa Ceredigion.
DSC00721

Dau frawd o Aber yn ennill prif wobr Her yr Awr Fawr

Maldwyn Pryse

Adeiladu robot ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol