Cyngerdd am ddim yn Amgueddfa Ceredigion 7 y.h. Gorffennaf 17!

Cynhelir y gyngerdd côr ieuenctid y Koenigskinder, o’r Almaen a chôr ysgol Penglais

Maldwyn Pryse
gan Maldwyn Pryse
Cyngerdd yn cael ei noddi gan 'Cyngor Tref Aberystwyth'Cyngor Tref Aberystwyth

Croeso cynnes i bawb

Cynhelir cyngerdd côr ieuenctid y Koenigskinder, o’r Almaen a chôr ysgol Penglais yn Amgueddfa Ceredigion yma yn Aberystwyth, nos Lun, Gorffennaf 17 am 7 y.h.  Bydd arlwy cerddorol amrywiol a’r mynediad am ddim. Noddir y gyngerdd gan Gyngor Tref Aberystwyth. Croeso cynnes i bawb!