Maldwyn Pryse

Maldwyn Pryse

Aberystwyth

DSC00729

Ynys yn fyw ar Lwyfan y Maes

Maldwyn Pryse

Set arbennig gan fand Dylan Hughes
DSC00626

Lluniau cyntaf telesgop James Webb ar Faes yr Eisteddfod

Maldwyn Pryse

Dr Rhys Morris o Brifysgol Bryste yn cyflwyno lluniau telesgop James Webb yn y Sfferen
Ceffyl y Sêr

‘Ceffyl y Sêr’ – sioe wefreiddiol ar Faes Eisteddfod Tregaron

Maldwyn Pryse

Seryddiaeth a cherddoriaeth yn cyfuno i greu sioe arloesol i blant o bob oed
Talat Chaudhri, maer Aberystwyth

Lansio cais ‘dinas llên’ UNESCO

Maldwyn Pryse

Cais i enwebu Aberystwyth a Cheredigion yn un o ‘ddinasoedd llên’ UNESCO yn 2023
DSC00478

Lloergan yn disgleirio

Maldwyn Pryse

Noson agoriadol wefreiddiol ym mhafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol
Elgan-Philip-Davies

CD hir ddisgwyliedig Elgan Philip Davies – Rhwng Heddiw a Ddoe

Maldwyn Pryse

Lansiad swyddogol yn stondin Siop Inc (801) am 12 ddydd Llun cyntaf yr Eisteddfod – 1af o Awst 2022
Harbwr-1

Mentrwch e-feicio!

Maldwyn Pryse

Mae croeso i chi ymuno a Grŵp e-feic Mynyddoedd y Cambrian i weld cefn gwlad ar ei orau!