Ynys yn fyw ar Lwyfan y Maes

Set arbennig gan fand Dylan Hughes

Maldwyn Pryse
gan Maldwyn Pryse
DSC00729

Ynys ar Lwyfan y Maes

DSC00740

Dylan Hughes

DSC00739

Rhys Jones

DSC00733

Aled Evans, Heledd Watkins a Tara Bethan

DSC00736

Dylan a Rhys

DSC00742
DSC00737

Tara Bethan

DSC00743

Dylan Hughes a Heledd Watkins

Roedd hi’n wych gweld Dylan Hughes, cyn-aelod o Radio Luxembourg a Race Horses, yn ôl yn canu ar lwyfan yng Ngheredigion unwaith eto.  Roedd cynnulleidfa werthfawrogol wedi ymgynnull i wrando ar ei fand diweddaraf – Ynys – yn chwarae ar Lwyfan y Maes yn Nhregaron nos Iau, 4 Awst.

Aelodau’r band oedd:

Dylan Hughes – llais, gitâr ac allweddellau

Aled Evans – drymiau

Heledd Watkins – bas

Rhys Jones – gitâr

Tara Bethan – llais ac allweddellau

Cynhyrchwyd sŵn tyn, gan greu band meistrolgar a gyfunodd i greu set arbennig i ni i gyd ei mwynhau.