Protest o Blaid Palestina

Gwrthdystiad yn erbyn McDonalds

gan Sue jones davies

Dydd Sadwrn diwethaf, 30 Ebrill, trefnodd Undod Palestina Cymru wrthdystiad i annog pobl i foicotio McDonalds wrth iddynt ddarparu prydau am ddim i fyddin Israel.

Digwyddodd y brotest ar y gylchfan ger McDonalds Aberystwyth. Roedd Côr Gobaith ymhlith y protestwyr a chafwyd cefnogaeth gref gan geir oedd yn mynd heibio.