Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Gyrru tacsi yn achub mam o Aberystwyth rhag tlodi

"Cefais fy rhoi mewn cysylltiad â thîm Cymunedau am Waith a Mwy. Roedd y tîm yn wych!"

Pedwar ffermwr ifanc o Geredigion yn dod i’r brig yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch

Fe ddaethon nhw i'r brig yn y gystadleuaeth yn y Sioe Frenhinol Rithwir eleni.

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid
Tafarn Y Llew Du ar Heol y Bont

“Sai’n credu bydde fe’n rhywbeth bydden ni’n gwneud”

Ymateb perchennog tafarn Yr Hen Lew Du i'r syniad o wirio ‘tystysgrifau brechu Covid’ cwsmeriaid
Tafarn Y Llew Du ar Heol y Bont

“Dyma un o’r diwydiannau sydd wedi eu heffeithio fwyaf ynghyd a’r diwydiant creadigol”

Galwadau cynyddol i flaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer y sector lletygarwch

“Yn y cyfnod hwn o straen mawr, mae iechyd meddwl yn dod yn bandemig ei hun”

Codi arian i ddiolch i wasanaeth iechyd meddwl Gorwelion

Ffilm fer wedi’i dewis i fod yn rhan o Ŵyl ffilmiau mawreddog 

... ac fe all gael ei ddewis ar gyfer gwobrau’r Oscars!

Cais cynllunio i adeiladu tai preswyl yn sbarduno gwrthwynebiad cryf yn lleol

“Mae shwt gymaint o resymau pam dyle nhw ail-ystyried ac ail-edrych ar y lleoliad”

Byddai codi Treth ar Werth i 20% yn “peryglu dyfodol” busnesau lletygarwch yng Nghymru

"Rhaid peidio tynnu’n ôl cyn bod y diwydiant yn barod i sefyll ar ei draed ei hun"

“Y peth gwaethaf am y lockdown… yw bod y gym ar gau”

Blaenoriaethu ailagor campfeydd a chanolfannau hamdden wedi’r cyfnod clo?