Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

Y Llyfrgell Genedlaethol am golli 95% o’i incwm

Y sector dreftadaeth yn debygol o gymryd blynyddoedd i ddychwelyd i’w lefelau incwm cyn y pandemig

Gavin Allen am “newid diwylliant” Clwb Pêl-droed Aberystwyth

Y rheolwr newydd am roi ei stamp ar y clwb

Tafarn Scholars yn trafod ailagor

Tafarn Scholars “ddim yn disgwyl iddi fod yn rhy brysur”

Ysgol Penweddig yn paratoi i ailagor ei drysau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn trosglwyddo Ysgol Penweddig yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion

Ymestyn cynllun ‘dim cerbydau’ am dair wythnos arall yn Aberystwyth

"Diwylliant caffi Ewropeaidd go-iawn" yn Aberystwyth meddai Cynghorydd

Aberystwyth ymhlith 45 o drefi a phentrefi fydd yn elwa o gynlluniau cysylltiad band llydan mwyaf erioed

“Eleni mae pob un ohonom wedi gweld pa mor bwysig yw cael cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy"

Brodorion BroAber i’w hanrhydeddu i’r Orsedd

Yr Eisteddfod yn cyhoeddi enwau'r rhai oedd i'w derbyn i'r Orsedd er i'r Brifwyl gael ei gohiro

Ailagor y llwybr rhwng Aber a Borth

Cyngor Ceredigion yn codi gwaharddiadau ar gerdded

Cwsmeriaid “ddim yn teimlo’n saff” mewn archfarchnad yn Aberystwyth

Cyhuddo archfarchnad Morrisons yn Aberystwyth o beidio dilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol.

Cau strydoedd Aberystwyth i greu parthau diogel

Mae rhai o strydoedd Aberystwyth wedi eu cau am y tro cyntaf heddiw er mwyn creu parthau diogel.