Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360

“Cynnydd mawr” yn rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bron i hanner o weithwyr gofal iechyd wedi derbyn eu dos cyntaf

Trefniadau ysgolion Ceredigion er mwyn ail-gychwyn y dysgu ym mis Ionawr

Bydd y trefniadau'n gwahaniaethu yn ôl blwyddyn ysgol

“Dwi’n meddwl bod llwyddiant y wefan yn dystiolaeth o’r galw am gymorth iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Sgwrs gyda Manon Elin James, un o sefydlwr gwreiddiol gwefan Meddwl.org

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd i leddfu’r pwysau ar ysbytai

Daw hynny yn dilyn datganiad eu bod yn gweithredu “dan bwysau eithafol”.

Penrhyn Coch yn dathlu’r Ŵyl gyda Phlygain rithiol

“Trio ennyn gobaith i ni - o wybod bod hi’n bosib cario ‘mlaen gyda phethau fel hyn.” 

Staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ymhlith y rhai cyntaf yn y byd i dderbyn brechlyn yn erbyn y coronafeirws

Mae’r Bwrdd Iechyd yn bwriadu brechu bron i fil o staff yr wythnos hon.

Cau busnes bwyd yn Aberystwyth am dorri rheoliadau’r coronafeirws

Daw hynny, ar ôl i staff gael eu gweld heb orchuddion wyneb ar sawl achlysur

Rhybudd gwelliant i bedwar busnes poblogaidd yn Aberystwyth

Yn eu plith mae Domino's a Express Café

Torri targed band-eang yn rhoi Ceredigion wledig “ar waelod y domen eto”

“Wrth i’n dibyniaeth ar dechnoleg a’r we gynyddu, ni ellir gadael Ceredigion ar ôl.”

Cwch bysgota wedi mynd yn sownd ar greigiau’r harbwr

Roedd rhaid galw’r bad achub i gynorthwyo