Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Gohebydd Golwg360

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid
Tafarn Y Llew Du ar Heol y Bont

“Sai’n credu bydde fe’n rhywbeth bydden ni’n gwneud”

Gohebydd Golwg360

Ymateb perchennog tafarn Yr Hen Lew Du i’r syniad o wirio ‘tystysgrifau brechu Covid’ cwsmeriaid
Tafarn Y Llew Du ar Heol y Bont

“Dyma un o’r diwydiannau sydd wedi eu heffeithio fwyaf ynghyd a’r diwydiant creadigol”

Gohebydd Golwg360

Galwadau cynyddol i flaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer y sector lletygarwch

Ffilm fer wedi’i dewis i fod yn rhan o Ŵyl ffilmiau mawreddog 

Gohebydd Golwg360

… ac fe all gael ei ddewis ar gyfer gwobrau’r Oscars!

Cais cynllunio i adeiladu tai preswyl yn sbarduno gwrthwynebiad cryf yn lleol

Gohebydd Golwg360

“Mae shwt gymaint o resymau pam dyle nhw ail-ystyried ac ail-edrych ar y lleoliad”

Byddai codi Treth ar Werth i 20% yn “peryglu dyfodol” busnesau lletygarwch yng Nghymru

Gohebydd Golwg360

“Rhaid peidio tynnu’n ôl cyn bod y diwydiant yn barod i sefyll ar ei draed ei hun”

“Y peth gwaethaf am y lockdown… yw bod y gym ar gau”

Gohebydd Golwg360

Blaenoriaethu ailagor campfeydd a chanolfannau hamdden wedi’r cyfnod clo?

Actores adnabyddus o Aber mewn drama newydd ar S4C

Gohebydd Golwg360

Gwyneth Keyworth wedi bod yn The Crown a Game of Thrones

“Galla i ddim ond dychmygu faint o gorau fydd yn cystadlu yn 2022!”

Gohebydd Golwg360

Ymateb arweinydd Côr Ger y Lli i ganslo Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni