“Galla i ddim ond dychmygu faint o gorau fydd yn cystadlu yn 2022!”

Ymateb arweinydd Côr Ger y Lli i ganslo Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Yr wythnos hon, daw’r cyhoeddiad bod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wedi ei gohirio am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mewn sgwrs BroAber360, dywedodd Gregory Vearey-Roberts, arweinydd Côr Ger y Lli, mai dyma’r penderfyniad cywir o ystyried yr amgylchiadau anodd sydd ohoni.

Er hynny, ei bryder pennaf, meddai, yw sicrhau bod yr Eisteddfod yn derbyn y gefnogaeth ariannol mae’n ei haeddu, er mwyn sicrhau ei chynhaliaeth ar gyfer y dyfodol. 

“Eithaf anodd cael repertoire at ei gilydd”

“Rwy’n cytuno’n llwyr gyda’r penderfyniad,” meddai.

“Mae hi wedi bod yn benderfyniad mor hynod o anodd i’r pwyllgor felly rwy’n cydymdeimlo’n llwyr.”

Er hynny, dywedodd bod y cyhoeddiad wedi dod ac ychydig o ryddhad, o ystyried pa mor heriol fyddai cychwyn cynnal ymarferion o dan y cyfyngiadau presennol.

“Sa’i wedi gallu ymarfer a ni wedi trial gwneud e dros Zoom ond dydi o ddim ‘r’un peth,” meddai, “mae rhai aelodau’n shieldio, yn bryderus ac ati.

“Byddai wedi bod yn eithaf anodd cael repertoire at ei gilydd.”

“.. Ond galla i ddim ond dychmygu faint o gorau fydd yn cystadlu yn 2022!”

“Bwysig ein bod ni’n camu i helpu”

“Mae’r pwyllgor, y gymuned a Cheredigion yn haeddu Eisteddfod i’w chofio a dyma’r ffordd gorau i wneud hynny,” meddai wedyn.

Er hynny, dywed fod goblygiadau gohirio’r ŵyl ac effaith hynny ar yr Eisteddfod fel mudiad yn dod â thristwch mawr iddo a bod cyfrifoldeb arnom i’w cefnogi.

“Rwyf wedi bod mor ffodus drwy gydol fy mywyd,” meddai.

“Yr Eisteddfod yw popeth i mi ac mae pobol rwy’n nabod a ffrindiau da yn cael eu heffeithio – mae’n drist iawn.

“Mae o wedi bod yn rhan annatod o’n bywyd ni felly mae o’n bwysig ein bod ni’n camu i helpu…

“Mae’n hanfodol i ni gefnogi a chynnig help llaw.”

Mae modd darllen mwy o ymatebion fan hyn.