Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

“Cynnydd mawr” yn rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gohebydd Golwg360

Bron i hanner o weithwyr gofal iechyd wedi derbyn eu dos cyntaf

Trefniadau ysgolion Ceredigion er mwyn ail-gychwyn y dysgu ym mis Ionawr

Gohebydd Golwg360

Bydd y trefniadau’n gwahaniaethu yn ôl blwyddyn ysgol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd i leddfu’r pwysau ar ysbytai

Gohebydd Golwg360

Daw hynny yn dilyn datganiad eu bod yn gweithredu “dan bwysau eithafol”.

Penrhyn Coch yn dathlu’r Ŵyl gyda Phlygain rithiol

Gohebydd Golwg360

“Trio ennyn gobaith i ni – o wybod bod hi’n bosib cario ‘mlaen gyda phethau fel hyn.” 

Cau busnes bwyd yn Aberystwyth am dorri rheoliadau’r coronafeirws

Gohebydd Golwg360

Daw hynny, ar ôl i staff gael eu gweld heb orchuddion wyneb ar sawl achlysur

Torri targed band-eang yn rhoi Ceredigion wledig “ar waelod y domen eto”

Gohebydd Golwg360

“Wrth i’n dibyniaeth ar dechnoleg a’r we gynyddu, ni ellir gadael Ceredigion ar ôl.”