Megan Lewis

Megan Lewis

SY23 4EH

360 BroAber360 Clonc360

Geiriau tafodieithol Gogledd Ceredigion 

Mae ‘na gyfoeth i’n hiaith ni, yn d’oes?

BLOG BYW: Dramâu CFfI Ceredigion

Blog byw gan aelodau CFfI Ceredigion ar noson olaf wythnos #dramacardi – uchafbwyntiau pob …
Cwm Elan

Hel a didol diadell

Mae gyrru dros y mynydd o gyfeiriad Cwmystwyth i Raeadr yn brofiad cwbl hudolus i mi, ac yn daith …

Dau fudiad, un sylfaenydd

Gyda thalpiau bach o Blue-tack a stribedi gludiog o selo-têp yn dal y lluniau yn eu lle, daeth gwerth hanner canrif o hanes yn fyw ddechrau'r mis.