Llyfrgell Aberystwyth i ailagor

Bydd Llyfrgelloedd Ceredigion yn ailagor ar 1 Mehefin 2021 trwy apwyntiad yn unig

Megan Lewis
gan Megan Lewis

A ydych chi’n chwilio am lyfr da? Y newyddion da yw y bydd llyfrgelloedd Ceredigion yn ailagor ddechrau mis Mehefin, ar sail apwyntiad yn unig.

O ddydd Mawrth, 01 Mehefin 2021, bydd llyfrgelloedd y Cyngor yn ailagor i alluogi pobl i chwilio am lyfrau, defnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus a chasglu llyfrau.

Cyn mynd i’r llyfrgell, bydd angen i chi drefnu slot ymlaen llaw. Bydd slotiau o 30 munud ar gael i chwilota, dychwelyd a chasglu llyfrau, ynghyd â slotiau o 45 munud i ddefnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus. Gallwch archebu eich slot trwy ffonio eich llyfrgell leol yn Aberystwyth ar 01970 633717 neu anfon neges e-bost i llyfrgell@ceredigion.gov.uk. Mae’r wybodaeth hefyd ar gael ar wefan Llyfrgell Ceredigion.

Gofynnwn i bawb barhau i fod yn wyliadwrus, yn ofalus ac i wisgo masgiau a chadw pellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser.

Yn ogystal â’r slotiau hyn, bydd y gwasanaeth Clicio a Chasglu yn parhau ar gyfer cwsmeriaid nad ydynt am fynd i mewn i’r llyfrgell. Darperir hyn y tu mewn i’r drws blaen trwy apwyntiad yn unig. Bydd y faniau llyfrgell symudol hefyd yn parhau â gwasanaeth dosbarthu yn unig ar gyfer cwsmeriaid bregus neu bobl sy’n gaeth i’r tŷ.

Mae’r sefyllfa yn ddibynnol ar gadw niferoedd o’r coronafeirws yn isel yn y sir, ac efallai y bydd yn rhaid i’r Cyngor addasu’r trefniadau ar fyr-rybudd os bydd yna frigiad lleol o achosion neu gynnydd cyffredinol mewn achosion.

Diolch i bawb am eich ymdrech barhaus ac am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Gyda’n gilydd gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.