Cylchdaith Craig-glais

Y diweddaraf yng nghyfres Taith Gerdded yr Wythnos

Megan Lewis
gan Megan Lewis

Beth am fentro ar hyd cylchdaith Craig-glais (Constitution Hill) yn rhan o gyfres Taith Gerdded yr Wythnos Cyngor Sir Ceredigion yr wythnos hon?

Ar y daith hon, gallwch fwynhau’r golygfeydd ar hyd Bae Ceredigion a thref Aberystwyth.

Mae’r daith yn eich arwain ar hyd llwybr yr arfordir cyn troi tua’r mewndir i goetir.

Mae’r daith hefyd yn eich tywys i ddwy Warchodfa Natur Leol yn Aberystwyth.

Manylion

  • Pellter: 6km/3.8 milttir
  • Dechrau: Aberytsywth

Cofiwch gadw pellter cymdeithasol drwy’r amser.

Dylech hefyd ddilyn y mesurau priodol eraill i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Sir Ceredigion.