Daniel Johnson

Daniel Johnson

Aberystwyth

360 Bro360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caron360

Cwis Gŵyl Dewi!

Cymrwch ran yn gwis Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a BroAber360 2021!

Ysgol Craig-yr-Wylfa’n codi pres i Blant Mewn Angen

Ond faint godwyd nhw a sut?!

Marciau newydd i ddisgyblion Llangwyryfon

Ysgol Llangwyryfon yn diweddaru iard yr ysgol.

CFfI Llanilar yn ailddechrau

Criw ifanc yn cynnal sosial ac yn rhoi egni newydd i hen Glwb.

Disgyblion lleol yn rhedeg y Trawsgwlad

Disgyblion y fro yn cymryd rhan yn y ras flynyddol.

Disgyblion yr Ysgol Gymraeg yn edrych ymlaen i’r Trawsgwlad

Mae disgyblion Ysgol Gymraeg Aber yn edrych ymlaen i'r ras Trawsgwlad - ond beth sy'n wahanol leni?

Gwobr i Ysgol Llanilar

Ysgol Llanilar yw'r ysgol gynta yn yr ardal i ennill gwobr arian y Siarter Iaith.

Be di hoff beth y bobl am Sioe Tal-y-bont?

Cipolwg ar Sioe Flynyddol Tal-y-bont ddiwedd mis Awst eleni.

Ysgol Gymraeg Aber yn dathlu’r 80

Bu dathliadau yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth ddydd Mercher wrth iddynt gofnodi 80 mlynedd ers i'r Ysgol gael ei sefydlu.

CFfI Ceredigion yn trafod annibyniaeth

Bu aelodau CFfI Ceredigion yn trafod perthynas y sir gydag NFYFC, yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y mudiad yn Llanafan.