Daniel Johnson

Daniel Johnson

Aberystwyth

Am dro i Nant-y-Moch

Daniel Johnson

Mynd draw i Nant-y-Moch ar fore Sadwrn braf

Cwis Gŵyl Dewi!

Daniel Johnson

Cymrwch ran yn gwis Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a BroAber360 2021!

Marciau newydd i ddisgyblion Llangwyryfon

Daniel Johnson

Ysgol Llangwyryfon yn diweddaru iard yr ysgol.

CFfI Llanilar yn ailddechrau

Daniel Johnson

Criw ifanc yn cynnal sosial ac yn rhoi egni newydd i hen Glwb.

Disgyblion lleol yn rhedeg y Trawsgwlad

Daniel Johnson

Disgyblion y fro yn cymryd rhan yn y ras flynyddol.

Disgyblion yr Ysgol Gymraeg yn edrych ymlaen i’r Trawsgwlad

Daniel Johnson

Mae disgyblion Ysgol Gymraeg Aber yn edrych ymlaen i’r ras Trawsgwlad – ond beth sy’n wahanol leni?

Gwobr i Ysgol Llanilar

Daniel Johnson

Ysgol Llanilar yw’r ysgol gynta yn yr ardal i ennill gwobr arian y Siarter Iaith.

Be di hoff beth y bobl am Sioe Tal-y-bont?

Daniel Johnson

Cipolwg ar Sioe Flynyddol Tal-y-bont ddiwedd mis Awst eleni.

Ysgol Gymraeg Aber yn dathlu’r 80

Daniel Johnson

Bu dathliadau yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth ddydd Mercher wrth iddynt gofnodi 80 mlynedd ers i’r Ysgol gael ei sefydlu.