Daniel Johnson

Daniel Johnson

Aberystwyth

360 Bro360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Calendr360 Caron360

Am dro i Nant-y-Moch

Mynd draw i Nant-y-Moch ar fore Sadwrn braf

Cwis Gŵyl Dewi!

Cymrwch ran yn gwis Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a BroAber360 2021!

Ysgol Craig-yr-Wylfa’n codi pres i Blant Mewn Angen

Ond faint godwyd nhw a sut?!

Marciau newydd i ddisgyblion Llangwyryfon

Ysgol Llangwyryfon yn diweddaru iard yr ysgol.

CFfI Llanilar yn ailddechrau

Criw ifanc yn cynnal sosial ac yn rhoi egni newydd i hen Glwb.

Disgyblion lleol yn rhedeg y Trawsgwlad

Disgyblion y fro yn cymryd rhan yn y ras flynyddol.

Disgyblion yr Ysgol Gymraeg yn edrych ymlaen i’r Trawsgwlad

Mae disgyblion Ysgol Gymraeg Aber yn edrych ymlaen i'r ras Trawsgwlad - ond beth sy'n wahanol leni?

Gwobr i Ysgol Llanilar

Ysgol Llanilar yw'r ysgol gynta yn yr ardal i ennill gwobr arian y Siarter Iaith.

Be di hoff beth y bobl am Sioe Tal-y-bont?

Cipolwg ar Sioe Flynyddol Tal-y-bont ddiwedd mis Awst eleni.

Ysgol Gymraeg Aber yn dathlu’r 80

Bu dathliadau yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth ddydd Mercher wrth iddynt gofnodi 80 mlynedd ers i'r Ysgol gael ei sefydlu.