Cwis Gŵyl Dewi!

Cymrwch ran yn gwis Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a BroAber360 2021!

Daniel Johnson
gan Daniel Johnson

Fel rhan o ddathliadau Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth ar-lein yn 2021, rydym wedi gofyn i Dewi Alun Jones, Llanbadarn, rannu 15 o’i luniau o rai o adeiladau neu henebion mwyaf adnabyddus Aberystwyth… ydych chi’n gwybod beth yw beth? Does dim gwobr ariannol, dim ond hwyl cystadlu. Gallwch nodi eich atebion isod neu beidio – cofiwch rannu gyda’ch ffrindiau ar-lein! Byddwn ni’n datgan yr atebion cywir ar ddydd Gwener 5 Mawrth. Pob lwc!

1 sylw

Mae’r sylwadau wedi cau.