Be di hoff beth y bobl am Sioe Tal-y-bont?

Cipolwg ar Sioe Flynyddol Tal-y-bont ddiwedd mis Awst eleni.

Daniel Johnson
gan Daniel Johnson

Nôl yn heulwen braf mis Awst, cafodd Sioe flynyddol Tal-y-bont ei chynnal – ond be di hoff beth y bobl am y Sioe?!

Dyma stori gan Mair a Steffan Nutting ar gyfer gwefan fro newydd BroAber360. I rannu eich stori leol chi, y cam cynta yw cofrestru fel ‘brodor’ yma: https://360.cymru