BLOG BYW: Dramâu CFfI Ceredigion

Megan Lewis
gan Megan Lewis

Blog byw gan aelodau CFfI Ceredigion ar noson olaf wythnos #dramacardi – uchafbwyntiau pob noson, y feirniadaeth a’r canlyniadau.

  • Clwb Ponstian yn mynd â hi ar ddiwedd yr wythnos, gyda CFfI Llangwyryfon yn ail a Chlwb Llangeitho yn drydydd
  • Tri aelod oedd wedi sgriptio’r ddrama orau eleni (Endaf, Carwyn a Cennydd)
  • Y beirniad Janet Aethwy yn canmol pob clwb am gystadlu ac yn annog pawb i fynd mas i berfformio eto yn eu cymunedau

00:28

00:27

00:22

Mae cystadleuaeth ddrama CFfI Ceredigion 2020 wedi cael ei hennill gan sgripts a sgrifennwyd gan 3 o’r aelodau!

Wrth bawb yn Bro360, llongyfarchiadau mawr i Glwb Pontsian, a phawb sydd wedi bod wrthi’n cystadlu yr wythnos hon.

00:20

Y canlyniadau terfynol!

00:19

Megan Dafydd – actores orau dan 16 oed
Endaf Griffiths – Actor gorau
Glesni Thomas – Actores orau
Clwb Pontsian – Cynhyrchwyr gorau
Clwb Pontsian – Set gorau
Endaf, Carwyn a Cenydd – sgript gorau
Clwb Gorau – Ponstian
Actor gorau dan 16 oed – Bleddyn Thomas

23:45

? Y canlyniadau terfynol!

6ed Clwb Felinfach (79 pwynt)

5ed Clwb Llanddewi Brefi (80 pwynt)

4ydd Clwb Troed-yr-aur (82 pwynt)

3ydd Clwb Llangeitho (84 pwynt)

2il Clwb Llangwyryfon (85 pwynt)

1af Clwb Pontsian (92 pwynt)

23:40

? Perfformiad technegol:

3ydd Clwb Felinfach

2il Clwb Mydroilyn

1af Clwb Troed-yr-aur

23:38

? Sgript gorau:

3ydd Clwb Llangeitho

2il Clwb Llangwyryfon

1af Clwb Pontsian

23:37

? Set gorau:

3ydd Clwb Tregaron

2il Clwb Felinfach

1af Clwb Pontsian

23:35

? Cynhyrchydd gorau:

3ydd Clwb Llangwyryfon

2il Dafydd a Mandi Morse, Clwb Llangeitho

1af Einir Ryder, Mererid Jones, Gareth Lloyd a Lisa Clwb Pontsian