BLOG BYW: Dramâu CFfI Ceredigion

Megan Lewis
gan Megan Lewis

Blog byw gan aelodau CFfI Ceredigion ar noson olaf wythnos #dramacardi – uchafbwyntiau pob noson, y feirniadaeth a’r canlyniadau.

  • Clwb Ponstian yn mynd â hi ar ddiwedd yr wythnos, gyda CFfI Llangwyryfon yn ail a Chlwb Llangeitho yn drydydd
  • Tri aelod oedd wedi sgriptio’r ddrama orau eleni (Endaf, Carwyn a Cennydd)
  • Y beirniad Janet Aethwy yn canmol pob clwb am gystadlu ac yn annog pawb i fynd mas i berfformio eto yn eu cymunedau

23:40

? Perfformiad technegol:

3ydd Clwb Felinfach

2il Clwb Mydroilyn

1af Clwb Troed-yr-aur

23:38

? Sgript gorau:

3ydd Clwb Llangeitho

2il Clwb Llangwyryfon

1af Clwb Pontsian

23:37

? Set gorau:

3ydd Clwb Tregaron

2il Clwb Felinfach

1af Clwb Pontsian

23:35

? Cynhyrchydd gorau:

3ydd Clwb Llangwyryfon

2il Dafydd a Mandi Morse, Clwb Llangeitho

1af Einir Ryder, Mererid Jones, Gareth Lloyd a Lisa Clwb Pontsian

23:33

? Actores orau:

3ydd Meleri Morgan, Llangeitho

2il Elin Calan, Llangwyryfon

1af Glesni Thomas, Pontsian

23:32

? Actor Gorau:

3ydd Cennydd Jones, Pontsian

2il Huw Evans, Llangwyryfon

1af Endaf Griffiths, Pontsian

23:30

? Actores Orau 16 oed neu iau:

 

3ydd Lois Medi Jones, Tal-y-bont

2il Cari Davies, Tregaron

1af Megan Dafydd, Llangeitho

23:29

? Actor Gorau 16 oed neu iau:

3ydd Ifan Davies, Llanddeiniol

2il Noa Harries Caerwedros

1af Bleddyn Lleu Thomas, Felinfach

23:28

Un cyhoeddiad pwysig wedi’i wneud yma yr holl ffordd o Sir benfro – mae Tomos wedi ennill Aelod Hŷn Sir benfro!

23:28

A dyna ddiwedd y traddodi… canlyniadau nesa!