Y Ddolen -Chwefror 2024

Chwefror 2024

Y Ddolen (papur bro)
gan Y Ddolen (papur bro)

Y Ddolen Papur Bro Ystwyth ac Wyre – rhifyn 500.

Clawr arbennig wedi ei ddylunio gan Rhys Pugh i ddathlu’r carreg filltir arbennig.

Newyddion o froydd Blaenplwyf, Llanddeiniol, Capel Seion, Llanafan, Trefenter, Llangwyryfon, Ponterwyd, Trisant, Y Gors, Llanfihangel -y-Creuddyn, Rhydyfelin, Llanilar, Llanrhystud, Llanfarian, Cwmystwyth, Pontarfynach ac Ystumtuen.

Cyfeillion Y Ddolen

Cyfarchion Rhifyn 500

Antur Laura a Emily i Base Camp, Everest

Colofn Ben Lake AS

Cefnogi Banciau Bwyd

Cylch Cinio Aberystwyth

Penblwydd Hapus

Aros i feddwl gan Beti Griffiths

Cyngerdd Telynau Derwent

Llythyr gan Canolfan Iechyd Llanilar a Grwp Meddygol Ystwyth

Mousse Siocled a Baileys – coginio gan Eleri Hughes

Nodiadau Natur gan Ann M.Davies a Ian Sant(ffotograffydd)

Croesair 

 

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud