Marian Beech Hughes

Marian Beech Hughes

Bow Street

‘Golau yn y tywyllwch’ – Diwrnod Cofio’r Holocost

Marian Beech Hughes

Anogaeth i olau cannwyll yn ‘olau yn y tywyllwch’ ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost, 27 Ionawr 2021

Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn

Marian Beech Hughes

Cyhoeddi rhifyn Calan 2021 o gylchlythyr Gofalaeth y Garn

Disgyblion Ysgol Rhydypennau’n Creu Bynting Codi Calon

Marian Beech Hughes

Disgyblion Ysgol Gymunedol Rhydypennau, Bow Street, yn llunio bynting lliwgar i godi calon y gymuned

Ffilm o ddadorchuddio cofeb ryfel unigryw Aberystwyth

Marian Beech Hughes

Cofnod hanesyddol o seremoni dadorchuddio cofeb ryfel Aberystwyth

Cymdeithas Lenyddol y Garn – o’r festri i’r rhithfyd

Marian Beech Hughes

Sara Huws yn agor tymor newydd Cymdeithas Lenyddol y Garn

Addoli ar Zoom

Marian Beech Hughes

Capeli Gofalaeth y Garn yn addasu yn y “normal newydd”

Ailagor Llwybr Llên

Marian Beech Hughes

Mwynhau awen y beirdd yn naws arbennig y goedwig yn Llanfihangel Genau’r Glyn

Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn

Marian Beech Hughes

Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn wedi’i gyhoeddi

Gwasanaeth diweddaraf Gofalaeth y Garn

Marian Beech Hughes

dan arweiniad y Parch Watcyn James

Coronafirws a gwasanaethau crefyddol

Marian Beech Hughes

Capel y Garn yn ymateb i’r her o gynnal gwasanaethau