Marian Beech Hughes

Marian Beech Hughes

Bow Street

Cymdeithas Lenyddol y Garn – o’r festri i’r rhithfyd

Marian Beech Hughes

Sara Huws yn agor tymor newydd Cymdeithas Lenyddol y Garn

Addoli ar Zoom

Marian Beech Hughes

Capeli Gofalaeth y Garn yn addasu yn y “normal newydd”

Ailagor Llwybr Llên

Marian Beech Hughes

Mwynhau awen y beirdd yn naws arbennig y goedwig yn Llanfihangel Genau’r Glyn

Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn

Marian Beech Hughes

Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn wedi’i gyhoeddi

Gwasanaeth diweddaraf Gofalaeth y Garn

Marian Beech Hughes

dan arweiniad y Parch Watcyn James

Coronafirws a gwasanaethau crefyddol

Marian Beech Hughes

Capel y Garn yn ymateb i’r her o gynnal gwasanaethau

Dathlu hunaniaeth Ewropeaidd

Marian Beech Hughes

Torf niferus yn dod at ei gilydd yn Aberystwyth i ddathlu hunaniaeth Ewropeaidd

Cofio’r Holocost – arddangosfa yn y Morlan, Aberystwyth

Marian Beech Hughes

Dilyn ôl troed Leib Nessbaum o Antwerp i Auschwitz drwy gyfrwng paentiadau a ffotograffau

Capeli Gofalaeth y Garn yn cefnogi Beiciau Gwaed Cymru

Marian Beech Hughes

Rhodd hael i Feiciau Gwaed Cymru, Aberystwyth

Dathliadau Nadolig Cymdeithas Lenyddol y Garn, Bow Street

Marian Beech Hughes

Noson wych i ddathlu’r Nadolig gyda thalentau lleol