Rhifyn diweddaraf Gair o’r Garn

Cyhoeddi rhifyn Calan 2021 o gylchlythyr Gofalaeth y Garn

Marian Beech Hughes
gan Marian Beech Hughes

Mae rhifyn Calan 2021 o Gair o’r Garn, cylchlythyr Gofalaeth y Garn, bellach wedi’i gyhoeddi. Mae’n cynnwys cyfieithiad newydd o gerdd enwog T. S. Eliot, ‘Taith y Doethion’ gan Gruffydd Aled Williams, profiadau ysgol Sul ar Zoom, myfyrdod a gweddi o obaith ar ddechrau blwyddyn, a manylion gwasanaethau rhithiol capeli’r ofalaeth.

Gair o’r Garn Calan 2021