Apêl Rotary Aberystwyth am liniaduron ar gyfer dysgu gartref

Rotary Aberystwyth yn helpu disgyblion lleol drwy adnewyddu gliniaduron ar gyfer dysgu gartref

Marian Beech Hughes
gan Marian Beech Hughes

Mae Covid-19 wedi cael effaith ddinistriol ar addysg plant. Pan nad ydynt yn mynychu’r ysgol mae llawer o ddisgyblion wedi gallu manteisio ar ddysgu a chymorth ar-lein yn ystod cyfnodau o gloi, ond mae nifer nad ydynt wedi gallu cymryd rhan ddigonol yn y ddarpariaeth dysgu gartref o’u hysgol gan nad oes ganddynt yr offer angenrheidiol i astudio’n foddhaol gartref.

Mae gan Rotary Aberystwyth gynllun i gefnogi disgyblion lleol.

Os ydych yn barod i roi gliniadur sy’n gweithio y gellir ei ddefnyddio, byddwn yn trefnu ac yn ariannu cost yr holl waith adnewyddu i’w wneud yn addas ar gyfer addysg gartref i ddisgyblion nad ydynt yn gallu mynychu’r ysgol. Byddwn wedyn yn trefnu, drwy’r ysgolion, i’r gliniadur gael ei ddarparu i ddisgybl lleol sydd ei angen.

Rhaid i’ch gliniadur fod yn gweithio, gyda Windows 7 neu’n ddiweddarach, a heb ddifrod allanol, e.e. sgrin wedi cracio. Bydd yr holl ddata a gwybodaeth ar eich dyfais yn cael eu dileu gan y byddwn yn tynnu eich gyriant caled gyda Gyriant Cyflwr Solid (SSD) newydd ac yn dychwelyd eich hen yriant caled atoch.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud trefniadau ar gyfer casglu eich gliniadur, ewch i’n gwefan neu anfonwch neges at: abergarth[at]gmail[dot]com.

Bydd ein gweithdrefnau trin a chasglu yn bodloni canllawiau’r Llywodraeth ar atal lledaenu Covid-19 yn llawn.

Diolch am eich cefnogaeth