Kerry Ferguson

Kerry Ferguson

Aberystwyth

Drudwns Aber yn llwyddiannus yn Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth

Kerry Ferguson

Roedd Drudwns Aber yn ôl ar lwyfan eisteddfodol am y tro cyntaf ers dechrau 2020 neithiwr.

Diolch i siopwyr Aberystwyth!

Kerry Ferguson

Diolch i haelioni cwsmeriaid Morrisons, casglwyd cyfanswm o £1,165 mewn dau ddiwrnod yn unig gan wirfoddolwyr Clwb Rotary Ardal Aberystwyth.

Mae Gwobrau Cyntaf Aber Menter Aberystwyth yn ôl!

Kerry Ferguson

Mae’r gwobrau boblogaidd a drefnwyd gan Fenter Aberystwyth yn ôl eto, er mawr lawenydd i’r trefnwyr. Eleni, mae 12 gwobr yn gyffredinol – gan gynnwys yr hen ffefrynnau wrth gwrs, a hefyd rhai gwobrau newydd fel “Buddsoddi yn yr Ifanc” a’r “Wobr Twristiaeth”.

Lansio visitaberystwyth.com

Kerry Ferguson

Dros y penwythnos lansiwyd gwefan gymunedol newydd ar gyfer Aberystwyth, o’r enw visitaberystwyth.com.

Glanhau’r Dref!

Kerry Ferguson

Digwyddiad cyntaf Clwb Rotary Ardal Aberystwyth

Gwobrau Menywod Digidol 2021 

Kerry Ferguson

Kerry Ferguson ar y rhestr o’r 40 menyw ddigidol i’w gwylio yn 2021

Côr Ger y Lli

Kerry Ferguson

Hoffi canu? Côr yn chwilio am aelodau newydd

Ardal Aberystwyth – clwb newydd i Aberystwyth!

Kerry Ferguson

Lansio clwb rotari newydd yn ardal Aberystwyth