Gwobrau Cyntaf Aber 2021

Pwy enillodd?

Kerry Ferguson
gan Kerry Ferguson

Yn cynnal eu digwyddiad byw cyntaf ers Rhagfyr 2019, cyflwynodd Menter Aberystwyth sioe ar gyfer “Gwobrau Cyntaf Aber” eleni.

Mae Gwobrau Cyntaf Aber yn gyfle i gydnabod y gwaith caled a’r cyfraniadau eithriadol a arddangosir gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Aberystwyth. Yn 2019, daeth 130 o bobl ynghyd i’r digwyddiad syfrdanol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, ac roedd y noson yn gymaint o lwyddiant fel bod Menter Aberystwyth yn awyddus i ddod ag ef yn ôl eto.

Eleni, roedd 9 categori ac un enillydd cyffredinol. Gyda chyfyngiadau Covid-19, nifer cyfyngedig oedd yn gallu mynychu’r seremoni, ond cafwyd noson drwsiadus dros ben gyda chymorth Lowri Steffan o Steilio dots Styling a No21 Flowers.

Dyma’r enillwyr o’r noson:

Y Wobr Werdd noddir gan Driftwood Designs

  • Llaeth Teulu Jenkins Family Milk

Gwobr Adwerthu noddir gan Steilio dots Styling

  • Maeth y Meysydd

Gwobr Bwyd a Diod noddir gan Cigyddion Rob Rattray

  • Paprika

Gwobr Annog Cymuned noddir gan St Michael’s Church

  • Caru Aber

Gwobr Dathlu Busnes Newydd noddir gan No21 Flowers

  • Pwdin

Gwobr am Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg noddir gan Sweet Vice with Poly

  • Llaeth Teulu Jenkins Family Milk

Gwobr yr Arwr noddir gan Radio Aber

  • Anwen Evans

Gwobr Cyfryngau Cymdeithasol noddir gan Gwe Cambrian Web Cyf

  • Alexanders

Gwobr Gwytnwch Busnes noddir gan Electrical Estimates

  • Y Ffarmers

Y Brif Wobr noddir gan Yr EGO ac Y Cambrian News

  • Medina

Dyma oedd gan ein beirniaid i’w ddweud am ein Enillydd Cyffredinol:

“Cafodd Medina ei henwebu mewn dau gategori ac roedd yn gryf yn y ddau. Roeddem yn teimlo, o ran yr hyn y mae Medina yn ei gyflwyno i’r dref a’r arloesedd a’r arweinyddiaeth y maent wedi’i ddangos dros y deunaw mis diwethaf, y dylid eu cydnabod a’u bod yn cwmpasu mwy na’r categorïau yn unig. Llongyfarchiadau i Medina, busnes sydd wedi cymryd camau breision drwy’r pandemig, ac sy’n gaffaeliad i Aberystwyth a Cheredigion.”

Hoffai Menter Aberystwyth diolch i’w brif noddwyr, Cyngor Tref Aberystwyth a Phrifysgol Aberystwyth; ac hefyd i’r Canolfan y Celfyddydau am leoliad ffantastig!