BLOG BYW: Ymateb bro Aber i helynt y coronafeirws

Blog byw am yr effeithiau a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Covid 19 yn ardal BroAber360

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Am ddim i BroAber360 / Papurau Bro

Blog byw am yr effeithiau a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Covid 19 yng ngogledd Ceredigion.

Dyma gyfle i chi rannu diweddariadau pwysig am ddigwyddiadau a gweithgareddau ar lawr gwlad, a chasglu’r enghreifftiau o bobol sy’n gwneud pethe positif dros eraill yn ein cymunedau.

  • Gohirio digwyddiadau, ond llu o drigolion yn ein pentrefi a threfi yn dechrau system cyfaill i helpu’r henoed a’r rhai mewn angen

14:17

Busnesau lleol yn cydweithio ac addasu

Pryder rhai o fusnesau lleol Aber, a gobeithion rhai eraill o ganlyniad i’r coronafierws.

13:43

DIWEDDARIAD CORONAFIRWS18 Mawrth 2020 Ni fydd y Pwyllgor Gwaith yn cael ei gynnal heno! (18/03)Yn dilyn y…

Posted by Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc on Wednesday, 18 March 2020

13:38

13:37

Gwyliau’r Pasg i ddechrau’n gynnar

11:23

Neges gan Canolfan y Celfyddydau:

I’n holl ffrindiau a chefnogwyr,

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gau i ymwelwyr o Ddydd Mawrth 17fed o fis Mawrth) hyd yr hysbysir yn wahanol. Diogelwch ein cynulleidfaoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd ynglyn â phryd y byddwn yn ail ddechrau ein rhaglen.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau i drefnu ad-daliadau ac i roi gwybodaeth am ddyddiadau sydd wedi eu hail drefnu ond gofynnir i chi fod yn amyneddgar gan fod ‘na gannoedd o bobl i gysylltu â nhw. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, felly cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf.

Diolch am eich amynedd, dealltwriaeth a chydweithrediad. Anfonwn ein dymuniadau gorau at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ‘rydym yn wir werthfawrogi eich cefnogaeth. Cadwch yn ddiogel an edrychwch ar ôl eich gilydd.

10:12

Busnes bro y dydd

Yn y cyfnod rhyfedd a diflas yma, mae Bro360 yn awyddus i roi sylw i rai o fusnesau bach sy’n gwneud pethe positif yn ein cymunedau.

Heddiw, Caffi Gruff yn Tal-y-bont:

Busnes bro y dydd – Caffi Gruff, Tal-y-bont

Ymateb busnesau bach lleol i heriau’r coronafeirws

09:30

Diweddariad gan Ysgol Penweddig

Coronafeirws: cau Ysgol Penweddig yn Aberystwyth

Yr ysgol yn annog disgyblion i baratoi i weithio ar lein.

09:20

Am ddim i BroAber360 / Papurau Bro

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig wedi cau.

Mae Golwg360 ar ddeall fod Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig ar gau heddiw oherwydd y coronafeirws.

Cadarnhaodd yr Ysgol wrth Golwg360 fod y dewis i gau’r ysgol wedi cael ei wneud er mwyn glanhau’r adeilad heddiw fel mesur diogelwch.

 

Darllenwch fwy am hyn ar Golwg360

18:00

Gwasanaeth Dosbarthu gan Siopau Lleol Aberystwyth

Mae’r Cigydd Rob Rattray wedi cyhoeddi eu bod nhw’n cyd weithio a Marchnad Bysgod Jonah’s yn nhref Aberystwyth er mwyn darparu gwasanaeth dosbarthu bwyd i’r henoed a phobol sydd yn bryderus ynglŷn a gadael eu cartref.

Ydych chi’n cynnig gwasanaeth tebyg? Defnyddiwch y Blog Byw yma i rannu â cwsmeriaid.

🚚 *GWASANAETH DOSBARTHU🚚Os ydych yn bryderus ynglŷn â gadael eich cartref neu ynghylch berthnasau mewn oed, rydym ni a…

Posted by Rob Rattray Butchers on Tuesday, 17 March 2020

🐟🚚 *GWASANAETH DOSBARTHU JONAH'S*🐟🚚Os ydych yn bryderus ynglŷn â gadael eich cartref neu ynghylch berthnasau mewn oed,…

Posted by Jonah's Fishmarket / Marchnad Bysgod Aberystwyth on Friday, 13 March 2020

16:24

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gau i ymwelwyr o 6pm heddiw (Dydd Mawrth 17 Mawrth) hyd yr hysbysir yn wahanol. Diogelwch ein cynulleidfaoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd ynglyn â phryd y byddwn yn ail ddechrau ein rhaglen.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau i drefnu ad-daliadau ac i roi gwybodaeth am ddyddiadau sydd wedi eu hail drefnu ond gofynnir i chi fod yn amyneddgar gan fod ‘na gannoedd o bobl i gysylltu â nhw. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, felly cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf.

Diolch am eich amynedd, dealltwriaeth a chydweithrediad. Anfonwn ein dymuniadau gorau at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ‘rydym yn wir werthfawrogi eich cefnogaeth. Cadwch yn ddiogel an edrychwch ar ôl eich gilydd.