Gwenllian Jones

Gwenllian Jones

Tal-y-bont

Gobaith-Mawr-y-Ganrif-clawr-blaen

O Bontcanna i Bentawe: Dwy Gymru Robat Gruffudd

Gwenllian Jones

“Mae ffraethineb yr awdur yn heintus a’i allu i ddychanu yn taro i’r dim.” – geiriau Ioan Kidd

Ditectif newydd yn ffurfafen ffuglen Gymraeg

Gwenllian Jones

Aberystwyth eto yn gefnlen i stori dditectif newydd gan yr awdur Alun Davies

Gwledd o lyfrau newydd am hanes Ceredigion a’i phobl ar gyfer Eisteddfod Genedlaeth 2022!

Gwenllian Jones

Gwledd o lyfrau newydd yn cael eu cyhoeddi gan Y Lolfa am hanes Ceredigion a’i phobl
Meleri-Cors-Caron

Stori sy’n plethu dirgelwch gyda’r argyfwng hinsawdd

Gwenllian Jones

Awdur o Aberystwyth yn ysgrifennu nofel i’r arddegau wedi’i leoli yn ardal Tregaron.
John-Roberts-ac-Owain-Schiavone

Lansiad ‘Yn fyw yn y cof’ gan John Roberts

Gwenllian Jones

Lansiwyd ail nofel John Roberts yn y Marine ar nos Fercher 15fed Rhagfyr, gydag Owain Schiavone yn holi

Atgofion Glan: y diddanwr prysur fu’n gweithio gyda Ryan a Ronnie a Ken Dodd

Gwenllian Jones

“Un hael ei gymwynas yw Glan ac mae cymaint o achosion da wedi elwa o’i amser, ei egni a’i hiwmor. Mae’n arwerthwr heb ei ail ac wedi cynnal nifer o ocsiynau i godi arian dros wahanol fudiadau. Ac mae Glan yn llwyddo i gael punt ychwanegol allan o Gardi bob tro. Ei dalent yw adnabod ei bobl, a gwybod sut mae eu parchu a’u pryfocio ar yr un pryd.” Elin Jones AS
Genod-Gwych-Merched-Medrus

Ail lyfr am ferched Cymru i ysbrydoli plant gan awdur o Bow Street

Gwenllian Jones

Ail lyfr Medi yn dilyn llwyddiant ysgubol Genod Gwych a Merched Medrus yn 2019

Y môr, amaethyddiaeth a mwyngloddio – hanes gogledd Ceredigion drwy gofnodion un teulu

Gwenllian Jones

Hanes gogledd Ceredigion drwy gofnodion pedair cenhedlaeth o’r un teulu

Awdur lleol yn cyhoeddi ‘Harri Potter Cymraeg’

Gwenllian Jones

Cyhoeddi nofel ffantasi newydd gan yr awdur lleol Simon Rodway