Karen Rees Roberts

Karen Rees Roberts

Aberystwyth

Cyflwyno cerbyd i Hafan y Waun

Karen Rees Roberts

Yr arian o’r Cyngerdd Mawreddog yn talu am gerbyd trydan
Deirdire-15

Diolch Deirdre

Karen Rees Roberts

Hafan y Waun Aberystwyth