Diolch Deirdre

Hafan y Waun Aberystwyth

Karen Rees Roberts
gan Karen Rees Roberts
Deirdire-15
Deirdire-15

Llongyfarchiadau mawr i Deirdre West am dros 15 mlynedd o wasanaeth diflino yn Hafan y Waun. Mae’r ofalwraig arbennig sy’n gweithio’n galed i edrych ar ôl preswylwyr Hafan y Waun. Mae’n ffrind i bawb a does dim yn ormod o drafferth iddi. Diolch Deirdre.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Karen Rees Roberts ar ennill gwobr Walter Hall am ei chyfraniad arbennig yn ei swydd fel Rheolwraig Gymunedol Hafan y Waun.