Côr Gobaith

Côr Gobaith

Aberystwyth

Aleida-Guavera-Nov-2017

Uno cymunedau mewn cân

Côr Gobaith

Diwrnod o weithgarwch canu 24 Chwefror 2024

Canu er mwyn sicrhau dŵr glân i bobl ledled y byd

Côr Gobaith

Digwyddiad ‘Sing for Water’, dydd Sadwrn, 7 Hydref yn Aberystwyth
234172146_10159689052244673

Yr edafedd sy’n ein clymu

Côr Gobaith

Prosiect cyfnod clo Côr Gobaith
116711215_10157537062583123

Côr Gobaith yn Cofio Waldo

Côr Gobaith

Gosod ’dail’ ar goeden heddwch Aberystwyth
Cor-Gobaith-canu-tu-allan-1

Côr Gobaith a’r cyfnod clo

Côr Gobaith

Hanes sut y mae côr o ardal Aberystwyth wedi dygymod yn ystod cyfnod y pandemig