Côr Gobaith

Côr Gobaith

Aberystwyth

234172146_10159689052244673

Yr edafedd sy’n ein clymu

Côr Gobaith

Prosiect cyfnod clo Côr Gobaith
116711215_10157537062583123

Côr Gobaith yn Cofio Waldo

Côr Gobaith

Gosod ’dail’ ar goeden heddwch Aberystwyth
Cor-Gobaith-canu-tu-allan-1

Côr Gobaith a’r cyfnod clo

Côr Gobaith

Hanes sut y mae côr o ardal Aberystwyth wedi dygymod yn ystod cyfnod y pandemig