Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu unigolion am eu cyfraniad at y Gymraeg.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu 150 mlynedd yn yr Eisteddfod

Prifysgol Aberystwyth

Cyfle i ymweld a Neuadd Pantycelyn ar ei newydd wedd

Gweinidog yn agor dangosiad cyntaf ffilm yn adrodd hanes porthladdoedd

Prifysgol Aberystwyth

Mae Dirprwy Weinidog Cymru dros y Celfyddydau a Chwaraeon wedi lansio ffilm newydd yn adrodd hanesion a bywyd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon.
Llun Cronfa Dreftadaeth

Ansawdd ymchwil yn gwella ym Mhrifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Adrannau Aberystwyth ar y brig mewn nifer o bynciau

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth yn agor

Prifysgol Aberystwyth

Y Tywysog yn agor Canolfan gwerth £2m sydd yn rhan o Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru
Hywel-Dda-Prifysgol

Trawsnewid gofal iechyd: partneriaeth newydd

Prifysgol Aberystwyth

Mi fydd cyfleuster ymchwil clinigol newydd yn cael ei agor ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o bartneriaeth newydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.