Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth

meri-huws-3

Cadeirydd newydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Tymor Meri Huws yn dechrau mis Ionawr 2024

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu unigolion am eu cyfraniad at y Gymraeg.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu 150 mlynedd yn yr Eisteddfod

Prifysgol Aberystwyth

Cyfle i ymweld a Neuadd Pantycelyn ar ei newydd wedd

Gweinidog yn agor dangosiad cyntaf ffilm yn adrodd hanes porthladdoedd

Prifysgol Aberystwyth

Mae Dirprwy Weinidog Cymru dros y Celfyddydau a Chwaraeon wedi lansio ffilm newydd yn adrodd hanesion a bywyd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon.
Llun Cronfa Dreftadaeth

Ansawdd ymchwil yn gwella ym Mhrifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Adrannau Aberystwyth ar y brig mewn nifer o bynciau

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth yn agor

Prifysgol Aberystwyth

Y Tywysog yn agor Canolfan gwerth £2m sydd yn rhan o Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru
Hywel-Dda-Prifysgol

Trawsnewid gofal iechyd: partneriaeth newydd

Prifysgol Aberystwyth

Mi fydd cyfleuster ymchwil clinigol newydd yn cael ei agor ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o bartneriaeth newydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.