Catrin Mai Davies

Catrin Mai Davies

Llandre

360 BroAber360

Actorion talentog Ysgol Penweddig

Disgyblion o Ysgol Penweddig yn aelodau o gwmnïau perfformio Theatr Ieuenctid Genedlaethol Prydain

Gwasanaeth Nadolig Ysgol Gyfun Penweddig 2020 

Gwasanaeth gwahanol iawn i'r arfer!

Cyngerdd Adran Aberystwyth yn codi £1000 ar gyfer Ysbyty Bronglais

Dathlu 10 mlynedd ers sefydlu Adran Aberystwyth, a chodi £1000 i Uned Cemotherapi Bronglais