Catrin Mai Davies

Catrin Mai Davies

Llandre

Y Barchedig Fam a Maria

Sŵn y Gân yn llenwi coridorau Ysgol Penweddig!

Catrin Mai Davies

Sioe Ysgol Penweddig – 9, 10, 11 o Dachwedd 2022

Actorion talentog Ysgol Penweddig

Catrin Mai Davies

Disgyblion o Ysgol Penweddig yn aelodau o gwmnïau perfformio Theatr Ieuenctid Genedlaethol Prydain

Cyngerdd Adran Aberystwyth yn codi £1000 ar gyfer Ysbyty Bronglais

Catrin Mai Davies

Dathlu 10 mlynedd ers sefydlu Adran Aberystwyth, a chodi £1000 i Uned Cemotherapi Bronglais