Actorion talentog Ysgol Penweddig

Disgyblion o Ysgol Penweddig yn aelodau o gwmnïau perfformio Theatr Ieuenctid Genedlaethol Prydain

Catrin Mai Davies
gan Catrin Mai Davies

Gwyliwch y fideo byr i weld Glain Llwyd a Gruffydd Rhys Evans yn esbonio be yn union fyddan nhw’n ei wneud dros wyliau’r haf. Llongyfarchiadau a phob hwyl i’r ddau!