BLOG BYW: Ymateb bro Aber i helynt y coronafeirws

Blog byw am yr effeithiau a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Covid 19 yn ardal BroAber360

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Am ddim i BroAber360 / Papurau Bro

Blog byw am yr effeithiau a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Covid 19 yng ngogledd Ceredigion.

Dyma gyfle i chi rannu diweddariadau pwysig am ddigwyddiadau a gweithgareddau ar lawr gwlad, a chasglu’r enghreifftiau o bobol sy’n gwneud pethe positif dros eraill yn ein cymunedau.

  • Gohirio digwyddiadau, ond llu o drigolion yn ein pentrefi a threfi yn dechrau system cyfaill i helpu’r henoed a’r rhai mewn angen

16:18

Papur Sain Ceredigion

Cyhoeddiad ar ran Papur Sain Ceredigion

Penderfynwyd na fydd Papur Sain Ceredigion yn cael ei recordio na’i ddosbarthu am gyfnod amhenodol oherwydd pryderon yn sgil y Coronafeirws.

Mae mwyafrif ein gwirfoddolwyr yn y categori ‘risg’ ac yn cael siars i ynysu ein hunain.

Rydym yn byw yn y gobaith y bydd iechyd pawb yn cadw cystal ag y bo modd yn ystod y cyfnod anodd hwn, a hynny ledled y byd.

Bydd ein gwasanaeth yn ailgychwyn gynted ag y bo’n bosibl a phan fydd yn ddiogel inni wneud hynny.

14:36

Canslo sioe Aberystwyth

Gohebydd Golwg360

Y dewis wedi ei wneud er mwyn “osgoi trychineb ariannol” debyg i 2012

09:52

Datganiad ynglyn â Covid-19 Yn sgil y sefyllfa bresennol ni fydd CERED yn cynnal unrhyw weithgareddau am gyfnod…

Posted by Cered – Menter Iaith Ceredigion on Wednesday, 18 March 2020

 

09:46

17:41

16:10

Datganiad gan Siop y Pethe.

14:40

Côr agored ar Facebook yn codi calon

Wrth ymateb i’r holl newyddion am y coronafeirws ar hyd gwefannau cymdeithasol a’r cyfryngau  mae rhai wedi mynd ati i geisio codi calonnau gyda chân, yng ngwir draddodiad y Cymry.

Syniad Catrin Angharad Jones o Ynys Môn ydi’r dudalen Facebook “CÔR-ONA!”

Mae Catrin yn gyn-athrawes, yn gantores, arweinyddes, beirniad a nawr yn helpu i ddiddanu’r genedl a’r rhai sydd wedi gorfod ynysu eu hunain yn barod.

Ers i’r dudalen ymddangos fore dydd Mawrth, (Mawrth 17), mae dros 4,000 o aelodau wedi ymuno, os hoffech chi ymuno yn yr hwyl cliciwch yma.

Darllenwch fwy am y stori ar golwg360

14:17

Busnesau lleol yn cydweithio ac addasu

Gohebydd Golwg360

Pryder rhai o fusnesau lleol Aber, a gobeithion rhai eraill o ganlyniad i’r coronafierws.

13:43

DIWEDDARIAD CORONAFIRWS18 Mawrth 2020 Ni fydd y Pwyllgor Gwaith yn cael ei gynnal heno! (18/03)Yn dilyn y…

Posted by Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc on Wednesday, 18 March 2020

13:38