Ysgol Gymunedol Llanilar

Ysgol Gymunedol Llanilar

Llanilar

Ysgol Llanilar yn ennill yr Aur!

Ysgol Gymunedol Llanilar

Ysgol Llanilar yw’r ysgol gyntaf yng Ngheredigion i ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith.

Her y ‘Big Pedal’

Ysgol Gymunedol Llanilar

Hybu iechyd a lles ein disgyblion a’r gymuned

Ymweliad cywion bach

Ysgol Gymunedol Llanilar

Hybu lles a gofal ein disgyblion
168CF0B5-B817-4724-A21B

Eisteddfod Rithiol

Ysgol Gymunedol Llanilar

Ysgol Gymunedol Llanilar