Ymweliad cywion bach

Hybu lles a gofal ein disgyblion

Ysgol Gymunedol Llanilar
gan Ysgol Gymunedol Llanilar

Ar ôl y Pasg, cawsom ni gyfle i ddeor cywion bach yn yr ysgol. Ar ôl bod yn y crud cynnal, fe wnaeth deg cyw bach ddeor. Roedd y cywion yn byw yn Dosbarth Gelert ac roedd disgyblion Dosbarth Derbyn yn mwynhau yn eu cwmni. Mae nhw i gyd yn ciwt iawn ac roeddden nhw wedi ymweld a phob un dosbarth cyn iddyn nhw ddweud hwyl fawr i ni ar y 30fed o Ebrill. Dyma ambell lun i chi fwynhau!

Gan Bryn a Lewis