Gwyn Jenkins

Gwyn Jenkins

Tal-y-bont

Sul y Cofio – Dei Jones, Morwr Talybont

Gwyn Jenkins

Gwyn Jenkins a groniclodd fywyd Dei Jones y morwr a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf
stori papur Pawb

SUL Y BLODAU 1980

Gwyn Jenkins

Hanes cyrch yr heddlu yn Nhal-y-bont ar Sul y Blodau 1980 yn rhifyn Ebrill o Bapur Pawb
Tal-y-bont

SYSTEM CARTHFFOSIAETH YN BROBLEM

Gwyn Jenkins

Problemau carthffosiaeth yn Nhal-y-bont