Gareth Whalley

Gareth Whalley

Aberystwyth

Raffl Hywel Dda 

Gareth Whalley

Codi Arian i Fwrdd Iechyd Hywel Dda 

Esgyn i’r awyr i godi arian at ein Bwrdd Iechyd

Gareth Whalley

Fy ffordd fach i o ddweud diolch hiwj i’r GIG sy’n ein cadw ni yn saff.