Raffl Hywel Dda 

Codi Arian i Fwrdd Iechyd Hywel Dda 

Gareth Whalley
gan Gareth Whalley

Dwi’n siwr gallwn gytuno fod ein bwrdd iechyd a’r GIG yn gyffredinol wedi bod yn hollol anhygoel mewn cyfnod sydd wedi bod yn erchyll i bawb. Mae dygnwch a dewrder ein gweithwyr iechyd wedi bod yn ysbrydoliedig – mae nhw’n arwyr!

I ddweud diolch, dwi wedi cydweithio gyda rhai o’r busnesau lleol gorau yng Ngheredigion, Caerfyrddin a Sir Benfro i gyflwyno’r raffl yma sy’n llawn o wobrau arbennig.

?Noson i ddau yng Gwesty’r ‘Cliff Hotel’ gyda brecwast a mynediad i’r spa

?Rownd o golff i bedwar yng Nghlwb Golff Aberdyfi

?Tocyn teulu i ddau oedolyn a dau blentyn i wylio’r Scarlets yn chwarae adref

? Dau docyn i Folly Farm

? Taleb £30 am fwyd a diod ym mwyty Baravin

? Mynediad am ddwy awr i sba Gwesty Marine

?Taleb £60 ar gyfer Olew Hair

?Rownd o golff i bedwar ym Mharc Penrhos

?Taleb £20 ar gyfer Coctels yn Banera

?1.5kg o ‘Pick’n Mix’ gan Sweet Yourself UK

?Canfas 18×18 wedi ei gwneud i archeb gan HIWTII

?Taleb £10 ar gyfer Diva Nail Design

?Print ‘Hapus fy Myd’ a chardiau gan Ani_Bendod

?Cit Trinniaeth Moroccanoio gan Catrina

?Taleb gan ‘Faded Barbour’

I gymryd rhan, cliciwch y linc isod neu fe allwch ddefnyddio’r linc ar ‘bio’ fy mhroffil instagram.

@GarethWhalley10

https://raffall.com/179793/enter-raffle-to-win-hywel-dda-raffle-extravaganza-hosted-by-gareth-whalley

Plis rhannwch a thagiwch eich ffrindiau! Gyda’n gilydd fe allwn ddweud diolch anferthol i’n bwrdd iechyd anhygoel!

Pob lwc i bawb!